Uuringud ja aruanded

Uuringud ja aruanded

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest arvudes ja ajateenijate hinnangutes. Uuringuaruanded, tegevuste ülevaated, Kaitseressursside Ameti töötulemused.

Aruanded kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis

Igal aastal esitab kaitseminister Vabariigi Valitsusele eelneva aasta kohta aruande kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis. Aruandes esitatakse olulisem kaitseväeteenistuskohustuse täitmist kirjeldav statistika, järeldused ning sellest lähtuvalt alanud aastaks planeeritud olulisemad tegevused.

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2023

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2022

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2021

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2020

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2019

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2018

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2017

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2016

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2015

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2014

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2013

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2012

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2011

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2010

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2009

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2008

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2007

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2006

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2005

Uuringuraportid

Uuringut “Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust” korraldavad 2007. aastast alates Kaitseressursside Amet ja Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus. Küsitlus viiakse igal aastal läbi ajateenistusse kutsutud ja reservi arvatud noormeeste seas. Uuring kajastab, millised on ootused ajateenistusele, milline on rahulolu läbitud ajateenistusega, kuidas hinnatakse ajateenistusse asumise korralduslikku külge, kui suur on valmisolek asuda teenistusse kutselise kaitseväelasena.

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2016

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2015

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2014

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2013

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2012

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2011

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2010

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2009

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2008

Arvamused Eesti Kaitseväest enne ja pärast ajateenistust 2007

Viimati uuendatud: 13/05/2024