Ajateenistus

Ajateenistus

Sellel lehel on viited ajateenistusega seotud teemadele: arstlike komisjonide tegevus, kuidas saavad ajateenistusse asuda naised, millal saab taotleda ajapikendust, mis toimub ajateenistuses.

Arstlikud komisjonid

image

Kaitseressursside Ameti kirjalikul kutsel peab kutsealune määratud ajal ja kohas arstlikku komisjoni ilmuma. Arstlikus komisjonis hinnatakse kutsealuse terviseseisundit ja kutsesobivust. Mis tuleb arstlikku komisjoni kaasa võtta, millistes toimingutes osaleda, milliseid kulusid kutsealusele hüvitatakse?

Arstlikust komisjonist

Millal saab taotleda ajapikendust?

Ajapikendus on kutsealuse ajateenistusseasumise edasilükkamine määratud ajaks. Ajapikenduse andmise alused sätestab kaitseväeteenistuse seadus.

Loe lähemalt

Kõrgharidus ja ajateenistus

Kuidas sobitada ajateenistus ja õpingud kõrgkoolis kõige paremini oma eluplaanidesse? Kas minna kõrgkooli ajateenistuskogemuse võrra rikkamana või alustada esmalt õpinguid?

Loe lähemalt

Füüsiline valmisolek

Ajateenistuses on lihtsam, kui kodust on kaasa võetud hea sportlik vorm. Füüsilist valmisolekut saad hinnata üldfüüsilise testiga. Kui vorm vajab värskendamist, siis aitavad Sul sõdurielu füüsilisteks väljakutseteks valmistuda erinevad äpid. Lae alla ja alusta treeningut.

Treeningust ja testidest
image

Mis toimub ajateenistuses?

Ajateenistusest. Millised on väeosad kus ajateenistus toimub, milline on sõjaväeline väljaõpe, mida võtta kaasa ja kuidas ajateenistusest enda jaoks maksimum võtta.

Üldist ajateenistusest
  • ajateenistus_2
  • ajateenistus_3
  • ajateenistus_4
  • ajateenistus_5
  • ajateenistus_1
  • ajateenistus_6

Asendusteenistus

Usulistel või kõlbelistel põhjustel kaitseväeteenistusest keeldunud kutsealune on kohustatud läbi tegema asendusteenistuse. Ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega tuleb kutsealusel esitada taotlus.

Loe lähemalt

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljoni ajateenijad harjutavad õppusel Ummamuudu Tapõlus kompaniitasemel, et Kevadtormiks täielikult valmis olla.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Sõjamuuseumis saab sellest nädalast uudistada kaitseväelaste vanu vorme!

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Ämaris maandusid Ühendriikide moodsaimad hävitajad F-35

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kaitseliidu Viru maleva Noored Kotkad läbisid Kunda ümbruses 18 kontrollpunktiga raja, mis sundis neid kõvasti pingutama.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Eelmisel nädalal viibis keskpolügoonil ligi 1000 2. jalaväebrigaadi kaitseväelast, kes harjutasid jalaväe rünnakut koos suurtüki-, miinipilduja- ja suurtükitulega.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Tallinna spordihallis toimus kampaania "Naised vormi" avaüritus.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Viies järjestikune veteranirock tõi lavale ajateenijate rokkbändi, USA maaväe koori, Ziggy Wildi ja Ruslana, kes koos tuhandete pealtvaatajatega veteranidele austust avaldasid.

Sõdurileht

Sõdurileht VAATA POSTITUST

Kõik staabi- ja sidepataljoni tegevväelased osalesid mitme kuu jooksul täiendväljaõppes. Et tunda ja osata oma tööd väga hästi teha, tuleb ennast pidevalt täiendada ja juurde õppida. Staabi- ja sidepataljonis korrati muuhulgas üle kuidas lahinguväljal haavatut aidata, püstitada telki, raadiosidega toimetada ning tehnikaga ümber käia.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Kui 1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni ülesanded õppusel Summer Shield said täidetud, jagati aspirantidele kätte reservrühmaülema baaskursuse läbimise tunnistused. Fotod: n-srs Kristjan Kurg

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Lisaks lahingülesannete täitmisele said suurtükiväelased Summer Shield õppuse ajal tutvuda ka USA armee tankiga ja sõita Slovakkia sõjaväe lahingmasinatega. Fotod: n-srs Kristjan Kurg

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Suurtükiväelased täitsid Lätis toimuva õppuse Summer Shield raames erinevaid ülesandeid haubitsatega sihtmärke lastes. Fotod: n-srs Kristjan Kurg

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Suurtükiväelaste positsioonid, laagrielu ja öine varustuse toomine USA sõjaväekopteritega Adazi polügoonil Lätis. Fotod: n-srs Kristjan Kurg

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Tapa linnaku riviplatsil oli eile rivis ligi 1500 Eesti ja liitlasriikide sõdurit. Linnakus toimus liitlaste lahingugrupi avatseremoonia, millega tähistati ametlikult lahingugrupi valmisolekut oma ülesandeid täita. Rivistusel ja pidulikul lippude heiskamisel osalesid Eesti, Ühendkuningriigi, Prantsuse ja Taani sõdurid. Piduliku sündmuse puhul väisasid linnakut ka paljud tähtsad külalised eesotsas Vabariigi President Kersti Kaljulaidi, peaminister Jüri Ratase ja kaitseminister Margus...

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Fotod: Kristjan Kurg

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Eile, 17. aprillil algas Lätis Adazi sõjaväebaasis 14. korda suurõppus Summer Shield, millest võtavavad osa üle 1200 sõduri Lätist, USA-st, Bulgaariast, Eestist, Kanadast, Leedust, Suurbritanniast ja teistest NATO liitlasriikidest. 1. jalaväebrigaadist osaleb õppusel täies koosseisus suurtükiväepataljon, kes jõudis eile Adazi polügoonile. Esimesel päeval toimus õppuse avatseremoonia, millele järgnes lõuna, mida nauditi Läti rahvalaulu saatel. Seejärel suundusid...

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Möödunud neljapäeval külastasid 1. jalaväebrigaadi kaitseväelased koos Briti, Prantsuse ja Taani liitlastega Eesti Sõjamuuseumi Viimsis. Kõik need riigid jagavad osa Eesti ajaloost ning ka meie kaitseväelased on koos nendega nii vanemal kui uuemal ajal koos raskusi läbinud. Koos liitlastega tähistame peatselt ka veteranipäeva ning peame meeles neid vapraid mehi ja naisi, kes on osalenud välismissioonidel.

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade

1. jalaväebrigaad/1st Infantry Brigade VAATA POSTITUST

Eile tutvustasid Tapal paiknevad liitlased ning 1. jalaväebrigaadi üksused üksteisele relvi ja tehnikat. Fotod: N-srs Kristjan Kurg

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovlased osalesid Tartus õppusel Varblase rünnak Nädala alguses alanud meditsiiniüksuste koostööharjutusel värskendatakse üksuse ülemate meditsiinitaktika alast ettevalmistust, harjutatakse erineva tasandi meditsiiniüksuste vahelist koostööd ning haavatute evakuatsiooni koordineerimist. Tagalakompanii sõdurite sõnul teegid õppuse raskemaks, kuid samas huvitavaks reaalsusele lähedaste haavade ja vigastustega abivajajad....

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovlased lihvisid sel nädalal oma oskusi harjutusel Ummamuudu tapõlus. Osales ligi 900 tegevväelast ja ajateenijat Kuperjanovi jalaväepataljonist. Õppus koosneb kahest osast ja jätkub aprilli viimasel nädalal.

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Võrumaal algas Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus Raba Eile algas Võrumaal neljapäevani kestev 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus Raba 2017. Õppusel osaleb pea 900 ajateenijat ja tegevväelast Kuperjanovi pataljoni staabist, jalaväe-, tagala- ja staabikompaniidest ning miinipildujapatareist. Lisaks tavapärasele pataljoni koosseisule osalevad õppusel luure, tankitõrje ja pioneeride erialarühmad 1. jalaväebrigaadist. „Aspirandid on meie reservväe selgroog....

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon VAATA POSTITUST

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Pühapäeval heisakem lipud!

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Kuidas kulges 1. maailmasõda Läänemerel ja eriti Eesti ranniku lähedal, sellest annab ülevaate Hanno Ojalo. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sellest, miks on vale pidada Eesti mereväe sünonüümiks vaid miinitõrjet, kirjutab kaptenleitnant Liivo Laanetu. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

2016. aasta kevadel kaitses kapten Tanel Rattiste KVÜÕA-s magistritöö „Eesti Kaitseväe tegevväelaste alkoholikäitumine ja seda mõjutavad tegurid Scoutspataljoni näitel“. Järgnev artikkel annab ülevaate töö tegemise tagamaadest, saadud tulemustest ning sellest, mida kogutud infoga saaks edasi teha. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Tänavuse nooremallohvitseri kursuse läbinud ajateenijad said ainulaadse kogemuse mullu Leedus, kui osalesid NATO õppusel Raudmõõk. Ülevaade reservmajor Ivar Jõesaare sulest. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Sõjaliste jõujoonte muutumisest Artikas kirjutab lähemalt Rahvusvaheliste kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Kuidas sünnivad "Vabad mehed", sellest kirjutab Sõduri toimetaja Ken Rohelaan. [click here]

Sõdur

Sõdur VAATA POSTITUST

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Jätkame mereväe staabi- ja toetuslaeva EML Wambola reisikirjade avaldamisega. Neis anname lugejatele sissevaate laevapere poolt tehtud töödest ning tegemistest. Erinevate reisikirjade koostamisest võtavad osa laeval olevad ajateenijad ning tegevväelased. Laeva komandöri vanemleitnant Ermo Jeedase sõnul on meeskond saavutanud väljaõppel seatud eesmärgid ning Eesti lippu kõrgel hoidnud. „EML Wambola komandörina olen väga rahul selle meeskonnaga, kellega NATO miinitõrjegrupi...

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Tule 23. aprillil Veteranirockile!

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Parvõppus viib paljud sellel osalejad mugavustsoonist välja, sest kõik argipäevased tegevused on raskendatud.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Juba poole tunni pärast ETV-s! Ukrainast pärit muusik Ruslan Trochynski ja Argentiinast pärit programmeerija José Prieto osalesid madruse töövarjudena mereväe miinijahtijal Sakala toimunud väljaõppel.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Vaata, kuidas mereväelase baaskursusel õppijad sel korral proovile pandi!

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Käesoleval nädalal toimub Eestis miinitõrjeoperatsioon, kus osalevad kümme tegevväelast kahest mereväe tuukrigrupi meeskonnast.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Here's something for our English-speaking fans! Journalists from British Forces Broadcasting Service visited Estonian Navy's Admiral Cowan, a minehunter previously used by the British Royal Navy.

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

Täna, 17. märtsil külastasid Miinisadamas paiknevat mereväge ning sõjaväepolitsei vahipataljoni ligi 550 noort erinevatest õppeasutustest ja lasteaedadest üle Eesti. Külastuse raames said noored tutvuda miinijahtijatega Admiral Cowan, Sakala ja Ugandi, kus tutvustati laevadel olevat tehnikat ja relvastust. Näidati ka seda, milliste hoobadega sillas sõjalaeva juhitakse. Soovijail avanes võimalus komandöri toolil muretult jalgu puhata. Väikelastele Pirita Lasteaiast meeldis kõige...

Eesti Merevägi

Eesti Merevägi VAATA POSTITUST

! VÕITJA ON SELGUNUD ! Staabi- ja toetuslaev EML Wambola läbis möödunud kuul Põhjamerd Läänemerega ühendava Kieli kanali ning jäädvustas selle videole. Korraldame Eesti Mereväe jälgijatele vaatajamängu ning küsime: Mitu laeva Wambolale Kieli kanalist vastu sõitis? Vastused palume kirjutada video alla kommentaaridesse. Õigesti vastanute seast valitakse võitja, kes saab endale EML Wambola nokamütsi!

Viimati uuendatud: 04/04/2017