Millal asutakse ajateenistusse?

2022. aastal

5., 29. ja 42. nädalal


2023. aastal

5., 29. ja 42. nädalal

Väeosadesse määramisest

Meie ülesanded

Kaitseressursside Amet on kodanikule heaks teejuhiks ajateenistusse ja tegevteenistusse ning tagab ülevaate riigi mobilisatsioonivarudest. Neljas oluline tegevussuund on riigikaitseõpetuse toetamine. Neid ülesandeid täites toetab amet kaitseväe valmisolekut seista vajadusel Eesti riigi eest.

Reserv ja õppekogunemised

Kokkuvõte olulisematest reservteenistusega seotud küsimustest: kes on reservis olev isik ja kes reservväelane, miks korraldatakse õppekogunemisi ja kuidas seal osaleda.


Arstlik komisjon reservis

Reservis olles hoia kaitseressursside ametit oma tervisliku seisundiga kursis. Loe lähemalt, millal tuleb uuesti arstlikku komisjoni pöörduda, kuidas selleks valmistuda ning millised kulud komisjoni läbimisel hüvitatakse.


X