Reservteenistus

Reservteenistus

Mis on reservteenistus?

Reservteenistus on reservis oleva isiku poolt kaitseväeteenistuskohustuse täitmine õppekogunemisel ja lisaõppekogunemisel. Reservteenistust on vaja, et värskendada ajateenistuses õpetatud teadmisi ning harjutada üksuste tegevust sõjalise valmisoleku tõstmisel. Rahuajal on riigil reservis olevate isikutega teenistusalase kokkupuute punktiks õppekogunemine ja lisaõppekogunemine. Reservis oleva isiku õppekogunemisel osalemine on vajalik isiku teadmiste uuendamiseks tehnika, relvastuse ja taktika osas.

Reservteenistusse kutsutute üle otsustab Kaitsevägi, lähtudes üksuste väljaõppe plaanidest ning uuendustest nii varustuses, kui ka relvastuses. Kaitseväe põhijõuks kriisiolukordades on reservis olevatest isikutest moodustatud üksused. Reservteenistuse puhul on tegemist teenistuse liigiga, kus isikuid rakendatakse seaduses ettenähtud tähtaja jooksul kohustuslikus korras riigi sõjalise kaitsemisega seotud ülesannete täitmisele Kaitseväes. Reservteenistust reguleerib kaitseväeteenistuse seadus.

Milline on Kaitseressursside Ameti roll reservteenistuse läbiviimisel?

Kaitseressursside Amet koordineerib ja korraldab reservteenistusega seotud administreerivaid tegevusi nagu näiteks reservis olevate isikutele pöördumistele vastamine. Kaitseressursside Amet on ühenduslüli reservis oleva isiku ja sõjaaja üksuse vahel. Lisaks on Kaitseressursside Amet Kaitseväele oluline abijõud sõjaaja ametikohale nimetamisel, teavitamistel ning õppekogunemise ja lisaõppekogunemisega seotud toimingute tegemisel.

Kuidas saab kodulehe külastaja reservteenistust puudutavale probleemile lahenduse?

Meie kodulehel saad sa infot reservis olevate isikute kohustuste, õppkogunemiste, lisaõppekogunemiste ja terviseseisundi hindamise kohta. Kui sa ei leidnud vastust, siis soovitame uurida infot ka Kaitseväe kodulehelt aadressil https://mil.ee/reserv/. Jätkuva probleemi korral kirjuta info@kra.ee või helista infotelefonile 800 25 25, vastame sulle hea meelega tööpäeviti ajavahemikul 08:15-17:00.

Viimati uuendatud: 30/03/2023