Kaitseressursside Amet ja Tallinna Ülikool sõlmisid koostööleppe riigikaitseõpetajate koolitamiseks

Kaitseressursside Amet ja Tallinna Ülikool sõlmisid koostööleppe riigikaitseõpetajate koolitamiseks

27. veebruaril sõlmisid Kaitseressursside Amet ja Tallinna Ülikool tähtajatu koostööleppe, millega jätkatakse varasemalt Kaitseministeeriumi eestvedamisel läbi viidud riigikaitseõpetajate ettevalmistamist.

Kaitseressursside Ameti vabatahtliku panustamise osakonna juhataja Aare Jamnes sõnas, et koostööleppe sõlmimine on oluline verstapost riigikaitseõpetuse arendamisel. ”Kaitseressursside Ameti ülesanne on tuua Eesti riigikaitsesse parimad inimesed ning riigikaitseõpetus ja riigikaitseõpetajad mängivad selles samuti väga suurt rolli,” tõdeb Jamnes.

Alates 2023. aasta algusest on Kaitseressursside Ameti põhimääruses ühe ülesandena riigikaitseõpetusega seonduvate tegevuste koordineerimine. Koostööleppe eesmärk on riigikaitseõpetajate jätkusuutlik koolitamine, lähtudes gümnaasiumi riigikaitseõpetuse õppekavast ning tuginedes õpetajale vajalikust ettevalmistusest.

”Viimase aasta jooksul oleme alustatud uue riigikaitseõpetuse õpiku koostamist ja õpiampsude läbiviimist õpetajatele. Samuti on koostöös Kaitseliiduga arendatud välilaagrite läbiviimist. Nüüd on sinna lisaks astutud suur samm ning koostöös alustatakse riigikaitseõpetuse õpetajaskonna suurendamist ja taseme tõstmist,” täiendab Jamnes.

Õpet viiakse läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi kutsepedagoogika õppekava erialal ühe valikmoodulina, mille lõpetaja omandab endale riigikaitseõpetaja mikrokraadi. Täpsemad kandideerimistingimused ning lisainfo on nähtav: Riigikaitseõpetuse mikrokraad | Tallinna Ülikool (tlu.ee)

Viimati uuendatud: 04/03/2024