Ajateenistust alustab üle 2200 noore

Ajateenistust alustab üle 2200 noore

17.–19. juulil alustab Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistust üle 2200 noore, nende hulgas 39 sõpruskonda ja 41 klassi.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski ütles, et sel aastal alustab koos sõprade või klassiga teenistust üle 600 noore, mis näitab noorte tahet planeerida ajateenistus teadlikult oma eluplaanidesse ja läbida see esimesel võimalusel ning teha seda üheskoos.

Rannaveski sõnul on positiivne ka see, et järjest rohkem noori tuleb ajateenistusse vabatahtlikult. „Vabatahtlikult teenistust alustavate noorte osakaal on jätkuvalt tõusuteel, käesoleval juulikutsel alustab teenistust omal algatusel rekordilised 71 protsenti noortest,“ sõnas Rannaveski.

Juulikutse kestab 11 kuud ja selle käigus õpetatakse välja tulevased juhid, erialaspetsialistid ja autojuhid. Teenistust alustatakse diviisi 1. jalaväebrigaadis, diviisi 2. jalaväebrigaadis, diviisi logistikapataljonis, diviisi staabi- ja sidepataljonis, diviisi suurtükiväepataljonis, erioperatsioonide väejuhatuses, küberväejuhatuses, mereväes, sõjaväepolitseis ja toetuse väejuhatuses.

Enamik ajateenistusse asuvaid noori on vähemalt keskharidusega ja B-kategooria juhilubadega. Teiste hulgas asub juulis ajateenistusse 36 naist. Välismaalt tuleb ajateenistusse 11 noort.

Eesti riigi kaitsevõime alus on reservarmee väljaõpe, mis algab ajateenistusega. Ajateenistuse käigus saadakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistusse kutsutakse kolm korda aastas. Järgmine kutsumine toimub oktoobris.

Viimati uuendatud: 14/07/2023