Ajateenistuse läbinud saavad esmakordselt oskusi tõendava tunnistuse

Ajateenistuse läbinud saavad esmakordselt oskusi tõendava tunnistuse

Ajateenistuse tunnistuse näidis.

Ajateenistuse tunnistuse näidis.

Kaitseressursside Ameti eestvedamisel väljastatakse sel suvel esmakordselt ajateenistuse lõpetanud noortele tunnistus teenistuse läbimise kohta, kuhu kantakse ajateenistuse jooksul läbitud kursused ja koolituste maht. Uus tunnistus kinnitab noore tulevasele tööandjale ja koolile oskusi, mida ta ajateenistuses omandas.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Anu Rannaveski sõnul on oluline, et Eesti ühiskond ja eriti tööandjad väärtustaksid noorte kogemusi, kes on ajateenistuse läbinud. „Ajateenistuse läbinud noored on Eesti riigile palju andnud, samas saanud vastu palju oskusi ja teadmisi, millega edaspidises elus edukalt hakkama saada,“ sõnas Rannaveski.

Rannaveski lisas, et ajateenistuse jooksul areneb noore juhtimiskogemus, strateegiline mõtlemine, meeskonnatöö, suhtlemisoskus, pinge- ja stressitaluvus, kiire kohanemis- ja õppimisvõime ning enesekindlus.

„Nooremallohvitserid saavad ajateenistuses väärtusliku juhtimis- ja õpetamiskogemuse. IT-valdkonna kursustel saadakse muuhulgas teadmised ja oskused IT-kasutajatoe tagamiseks. Ajateenistuse jooksul parameediku kursused läbinud saavad hiljem asuda tööle parameedikuna, autojuhikursuste lõpetajad saavad riiklike eksamite eduka sooritamise järel CE- või D-kategooria juhiloa,“ loetles Rannaveski.

Ajateenistuse tunnistuse prototüüp töötati välja Innotiimi projektis „Tahan ajateenistusse“, kus osalesid Kaitseministeerium, Kaitseressursside Amet ja Kaitsevägi.

Pilootprojektina anti eelmisel aastal ajateenistuse lõputunnistus Logistikapataljoni, Viru jalaväepataljoni ja Küberväejuhatuse ajateenijatele. Pilootprojektist saadud positiivne tagasiside kinnitas, et ajateenistuse tunnistuse väljastamine on tänuväärne ja kasulik algatus. Väljaõpet kirjeldava tunnistuse vajalikkust on uuringutes välja toonud nii ajateenijad kui ka reservväelased.

Tunnistus edastatakse ajateenistuse läbinud noorele pärast teenistuse lõppu kaitseväeteenistuse veebi kaudu esimeseks reservi arvamise päevaks ehk 16. juuniks.

Viimati uuendatud: 08/06/2023