Veebruaris asus teenistusse 414 noort

Veebruaris asus teenistusse 414 noort

​1. veebruaril asus ajateenistusse 414 noort, sh 6 naist, kes jagunesid üksuste vahel nii:

  • 1. jalaväebrigaad: 134
  • 2. jalaväebrigaad: 48
  • mereväe laevastik: 32
  • toetuse väejuhatus: 27
  • küberväejuhatus: 45
  • sõjaväepolitsei: 128

Suurem osa teenistust alustanud noortest on keskhariduse ja juhilubadega. Veebruaris alanud teenistus vältab 11 kuud ning selle raames koolitatakse välja autojuhid ja tulevased sõjaväelised juhid.

Viimati uuendatud: 11/02/2021