Stipendiumiprogramm tehnikaalade tudengitele

Stipendiumiprogramm tehnikaalade tudengitele

Kaitseressursside Amet kuulutab välja stipendiumikonkursi, mille eesmärk on toetada ja soodustada tehnikavaldkonna õppekavadel õppivate üliõpilaste insener-tehniliste teadmiste ja oskuste omandamist ning edasist rakendamist riigikaitses.

Stipendiumile võivad kandideerida Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad ning Tehnika, tootmine ja ehitus (link) õppekavadel õppivad üliõpilased.

Stipendiumi suurus ja maksmise kord

Stipendiumi suurus ühe üliõpilase kohta on 500 eurot kuus, mis makstakse välja kahes osas 10 kuu eest aastas (välja arvatud akadeemilisel puhkusel viibimise aeg) ja määratakse üliõpilasele õppekava nominaalkestuse ajaks. Igal kalendriaastal määratakse kuni 30 stipendiumi.

Stipendiumi on õigus taotleda üliõpilasel, kes:
1. on Eesti kodanik;
2. õpib „Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad“ ning „Tehnika, tootmine ja ehitus“ õppekavadel. (Vabariigi Valitsuse 11.07.19 määruse nr 62 „Kõrgharidusstandard“ lisa 2).
3. õpib vähemalt teisel õppeaastal täis- või osakoormusega;
4. ei viibi akadeemilisel puhkusel;
5. valdab eesti keelt vähemalt B2-tasemel;
6. ei ole karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest;
7. on valmis andma kirjaliku nõusoleku taotleda riigisaladusele juurdepääsu õigust ning valmis andma kirjaliku kinnituse, et on teadlik sellest, et juurdepääsuõiguse andmisest keeldumisel on Kaitseressursside Ametil õigus temaga sõlmitud stipendiumileping üles öelda;
8. on valmis andma kirjaliku nõusoleku asuda Kaitseministeeriumi valitsemisala asutusse tegevteenistusse või muule teenistuskohale stipendiumi maksmise perioodi kahekordseks ajaks, kuid mitte rohkem kui viieks aastaks;
9. on valmisolek sooritada praktika Kaitseväes.

Kandideerimiseks tuleb esitada:

  1. digitaalselt allkirjastatud stipendiumitaotlus koos nõusolekute ja kinnitusega (link);
  2. motivatsioonikiri, mis sisaldab üliõpilase visiooni enda insener-tehniliste teadmiste ja oskuste arendamisest õpingute jooksul ning nende rakendamisest riigikaitse hüvanguks;
  3. kõrgkooli tõend õppekaval õppimise, õppekava nominaalkestuse ja õppekoormuse kohta.

Taotlusvoor avatakse 13.11.2023 ja taotluste esitamise tähtaeg on 13.12.2023.

Dokumendid esita siin!

Kaitseressursside Amet kontrollib üliõpilase ja taotluse vastavust määruses sätestatud ja konkursiteates esitatud tingimustele ja nõuetele. Puuduste korral teavitab amet üliõpilast ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Puuduste kõrvaldamiseks või lisainformatsiooni esitamiseks on üliõpilasel aega kuni 7 kalendripäeva. Kui üliõpilane nimetatud tähtaja jooksul puudusi ei kõrvalda, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

PS! Tutvu kindlasti ka määrusega!

Lisainfo

Lisainfo saamiseks palun kirjuta või helista projekti koordinaatorile:
Rene Rässa
rene.rassa@kra.ee
+372 50 57 985

Viimati uuendatud: 14/11/2023