Sõjakoolist tippjuhiks

Sõjakoolist tippjuhiks

Täna, 24. mail, algab kampaania, mille eesmärk on värvata Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kõrgema sõjakooli ridadesse noori, kes tahavad saada head juhtimisalast kõrgharidust. Kampaania sõnumid keskenduvad ohvitseri elukutse eri tahkudele, näitavad sõjakooli eripära võrreldes teiste kõrgkoolidega ja kutsuvad kaasa mõtlema erinevate ootuste ja huvidega noori.

„Kui mina valisin kõrgkooli, siis niisuguseid kampaaniaid ei korraldatud. Mäletan, et nagu tuhanded teised üldhariduskoolide lõpetajad, olin segaduses, kuhu minna edasi õppima,“ rääkis Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser kapten Kristjan Kostabi. „Usun, et kõrgema sõjakooli kampaania aitab noortel paremat valikut teha, sest otsustada on lihtsam, kui tead, millised on kõrgkooli eelised,“ rõhutas Kostabi.

Kõrgema sõjakooli värbamiskampaania kõnetab noori vahetult seal, kus nad kõige enam aega viidavad: e-kanalites, välireklaamides, kino- ning telereklaamides. Kampaaniat toetab interaktiivne testikeskkond test.elukutse.ee, kus iga noor saab oma võimed proovile panna. Põhjaliku info õppimisvõimaluste ja ohvitseri elukutse kohta leiab kõrgema sõjakooli kodulehelt ja Facebook’i lehelt ning artiklitest ajalehtede koolituslisades. Värbamiskampaaniat korraldavad Kaitseressursside Amet ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused koos reklaamiagentuuriga DDB Eesti. Kampaania kestab 5. juulini.

Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.  Kõrgema sõjakooli põhikursusel saab rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud. Sisseastumisdokumente saab sel aastal kõrgemasse sõjakooli esitada 25. juunist 7. juulini.

Kampaania lisainfo:
Marke Teppor
Kaitseressursside Amet
avalike suhete nõunik
tel 717 0772
mob 551 3318
marke.teppor@kra.ee

Õppimisvõimaluste ja vastuvõtu lisainfo:
kpt Kristjan Kostabi
Teabeohvitser
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
mob 520 3180
kristjan.kostabi@mil.ee

Viimati uuendatud: 13/01/2014