Toetused riigikaitseõpetusele

Toetused riigikaitseõpetusele

Riigikaitseõpetuse traditsioon Eesti koolis ulatub vabariigi algusaegadesse, 1927. aastasse. Ka täna on kõikidel Eesti gümnaasiumidel ja kutsekoolidel võimalus õpetada riigikaitseõpetust, Eesti iseseisvust ja kaitsetahet väärtustavat õppeainet.

Kuidas toetab Kaitseressursside Amet riigikaitseõpetust?

Kaitseressursside Ametilt saad taotleda riigikaitseõpetuse õpetamiseks rahalist toetust kolmel eesmärgil:

  • õppevahendite ostmiseks
  • õppekäikude korraldamiseks
  • transpordiks riigikaitselaagrisse ja tagasi

1. oktoobril 2021 jõustunud kaitseministri määruse „Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord“ alusel saab taotlusi esitada vaid taotlusvooru väljakuulutamise korral.

2022. aasta riigikaitseõpetuse toetuste I ja II taotlusvooru taotluste esitamine on lõppenud.

Toetuse saanud kool või tema volitatud isik esitab ametile toetuse kasutamise aruande (aruande vorm) ühe kuu jooksul pärast viimase toetatava tegevuse toimumist, kuid mitte hiljem kui 15. detsembril.

Ameti kontaktisik lepingu ja selle täitmisega seotud küsimustes on Kaitseressursside Ameti kaitseväekohustuslaste osakonna riigikaitseõpetuse konsultant Triinu Sahku (tel. 717 0765 / 5770 4372, e-post: triinu.sahku@kra.ee).

Eraldatud toetused

Toetused 2022 aastal, lisavoorud

Toetused 2022. aastal

Toetused 2021. aastal, lisavoorud

Toetused 2021. aastal

Toetused 2020. aastal, lisavoorud

Toetused 2020. aastal

Toetused 2019. aastal

Toetused 2018. aastal

Toetused 2017. aastal, lisavoorud

Toetused 2017. aastal

Toetused 2016. aastal

Toetused 2015. aastal

Toetused 2015. aasta II poolaastal

Viimati uuendatud: 05/07/2022