Toetused riigikaitseõpetusele

Toetused riigikaitseõpetusele

Üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused saavad Kaitseressursside Ametilt riigikaitseõpetuse jaoks toetust taotleda vastavalt kaitseministri määrusele „Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord“ (LINK). Toetuste andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

Toetust on võimalik taotleda:
• transpordiks välilaagrisse, mis on korraldatud Kaitseliidu või Kaitseväe üksuste poolt
• riigikaitseõpetuse õppekäikudeks
• õppevahendite soetamiseks

Toetuse taotlusi saab esitada vaid taotlusvooru väljakuulutamise korral. Taotlusvooru avamisest, tingimustest ja planeeritud eelarvest teatab amet oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Toetuste taotlemine ja aruandlus toimub Kultuuriministeeriumi Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (TMS) aadressil https://toetused.kul.ee/ . Taotluste Menetlemise Infosüsteemi esmakordseks sisselogimiseks leiad juhendi SIIT. Taotluse saab süsteemis esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik, kelleks võib olla näiteks riigikaitseõpetaja.

Toetuste käskkirjad on leitavad aadressilt https://toetused.kul.ee/public/decisions, otsingusse sisestada asutuseks Kaitseressursside Amet. Enne 2023. aastat eraldatud toetussummasid saab vaadata allpool asuva „Eraldatud toetused“ peatüki alt.

Riigikaitseõpetuse toetustega seotud küsimustes aitavad Teid riigikaitseõpetuse juhtivkonsultant Helen Kahur (53017022 / helen.kahur@kra.ee) ja riigikaitseõpetuse konsultant Triinu Sahku (57704372 / triinu.sahku@kra.ee).

Eraldatud toetused

Toetused 2023. aastal

Toetused 2022. aastal, lisavoorud

Toetused 2022. aastal

Toetused 2021. aastal, lisavoorud

Toetused 2021. aastal

Toetused 2020. aastal, lisavoorud

Toetused 2020. aastal

Toetused 2019. aastal

Toetused 2018. aastal

Toetused 2017. aastal, lisavoorud

Toetused 2017. aastal

Toetused 2016. aastal

Toetused 2015. aastal

Toetused 2015. aasta II poolaastal

Viimati uuendatud: 08/04/2024