Toetused riigikaitseõpetusele

Toetused riigikaitseõpetusele

Üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused saavad Kaitseressursside Ametilt riigikaitseõpetuse jaoks toetust taotleda vastavalt kaitseministri määrusele „Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord“ (LINK). Toetuste andmise eesmärk on edendada riigikaitseõpetuse õpetamist koolides.

 
Toetust on võimalik taotleda:
• transpordiks välilaagrisse, mis on korraldatud Kaitseliidu või Kaitseväe üksuste poolt
• riigikaitseõpetuse õppekäikudeks
• õppevahendite soetamiseks

Toetuse taotlusi saab esitada vaid taotlusvooru väljakuulutamise korral. Taotlusvooru avamisest, tingimustest ja planeeritud eelarvest teatab amet oma veebilehel vähemalt seitse kalendripäeva enne taotlusvooru avamise päeva.

Toetuste taotlemine ja aruandlus toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis aadressil https://toetused.kul.ee/ . Toetuste Menetlemise Infosüsteemi esmakordseks sisselogimiseks leiad juhendi SIIT. Taotluse saab süsteemis esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik, kelleks võib olla näiteks riigikaitseõpetaja.

Varasemalt eraldatud toetussummasid saab vaadata allpool asuva „Eraldatud toetused“ peatüki alt.

Ameti kontaktisik riigikaitseõpetuse toetustega seotud küsimustes on riigikaitseõpetuse konsultant Triinu Sahku (tel. 5770 4372, e-post: triinu.sahku@kra.ee).

Riigikaitseõpetuse toetuste 2. taotlusvoor 2023. aastal

Riigikaitseõpetuse toetuste 2. taotlusvoor 2023. aastal avatakse 27.09.2023 ning suletakse 05.10.2023. Toetuste taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis aadressil https://toetused.kul.ee/. Taotlusvoorus jagatakse kuni 57 706 eurot.

Toetuse taotlejaks saab olla juriidiline isik (kool). Taotluse saab esitada kooli direktor või tema poolt volitatud isik, kelleks võib olla näiteks riigikaitseõpetaja. Volituse riigikaitseõpetajale (või teisele töötajale) saab süsteemis anda kooli direktor.

Toetust on võimalik taotleda riigikaitseõpetuse õppekäikudeks ja välilaagri transpordiks. Toetust saab taotleda tegevusteks, mis toimuvad ajavahemikul 01.01.2023-15.12.2023. Seega saab toetust taotleda ka juba toimunud riigikaitseõpetuse õppekäiguks või välilaagri transpordiks, kui nende kohta pole varasemalt taotlust esitatud. Eelisjärjekorras toetatakse välilaagri transporti. Lisaraha juba toetatud tegevuseks taotleda ei saa.

Kui on soov taotleda toetust erinevateks toetuse liikideks (ehk nii välilaagri transpordiks kui ka õppekäiguks), siis tuleb esitada kaks eraldi taotlust. Taotlusvorm võimaldab toetust taotleda üheks toetuse liigiks korraga.

NB! Selles voorus õppevahendite jaoks toetust taotleda ei saa.

Täpsustused õppekäigu toetuse taotlemiseks. Toetust saab taotleda õppegrupile maksimaalselt kaheks ühepäevaseks õppekäiguks ühes kalendriaastas. Pikema kui 6-tunnise õppekäigu puhul (sh edasi-tagasi sõidu aeg) saab taotleda toetust ka toitlustuskuludeks. Õppekäigu toitlustuskulu maksimumpiir on 9 eurot õpilase/saatja kohta (kogu päeva kohta kokku).

Täpsemaid tingimusi saab vaadata määrusest “Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord” aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/108092023019?leiaKehtiv.

Eraldatud toetused

Toetused 2023. aastal

Toetused 2022. aastal, lisavoorud

Toetused 2022. aastal

Toetused 2021. aastal, lisavoorud

Toetused 2021. aastal

Toetused 2020. aastal, lisavoorud

Toetused 2020. aastal

Toetused 2019. aastal

Toetused 2018. aastal

Toetused 2017. aastal, lisavoorud

Toetused 2017. aastal

Toetused 2016. aastal

Toetused 2015. aastal

Toetused 2015. aasta II poolaastal

Viimati uuendatud: 20/09/2023