Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetuse kursuse kogumaht on 70 õppetundi. Pool sellest kulub teooriale ning pool pühendatakse praktilisele õppele ja välilaagrile.

Teema Õppemaht Teooria Praktika ja laager
Eesti sõjaajalugu 4 4  –
Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid, nende lahendamine, rahvusvaheline sõjaõigus 4 4  –
Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs 3 3  –
Eesti Kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ja traditsioonid 6 4 2
Kaitseväeteenistus 7 4 3
Riviõpe 3 1 2
Relvaõpe 14 4 10
Topograafia ja orienteerumine 9 3 6
Esmaabi välitingimustes 10 4 6
Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 5 3 2
Keskkonnakaitse kaitseväes 5 1 4
Kokku tunde 70 35 35

 

Loe põhjalikumalt:

Viimati uuendatud: 28/09/2016