Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetuse kursuse kogumaht on 70 õppetundi. Pool sellest kulub teooriale ning pool pühendatakse praktilisele õppele ja välilaagrile.

Laskeharjutused

Mitte just kõige tavalisem koolitund

Teema Õppemaht Teooria Praktika ja laager
Eesti sõjaajalugu 4 4  –
Tänapäeva kriisid, sõjad ja relvakonfliktid, nende lahendamine, rahvusvaheline sõjaõigus 4 4  –
Eesti kaitsepoliitika. Eesti osalemine NATOs 3 3  –
Eesti Kaitsejõudude struktuur ja ülesanded. Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu sümboolika ja traditsioonid 6 4 2
Kaitseväeteenistus 7 4 3
Riviõpe 3 1 2
Relvaõpe 14 4 10
Topograafia ja orienteerumine 9 3 6
Esmaabi välitingimustes 10 4 6
Massihävitusrelvad ja kodanikukaitse 5 3 2
Keskkonnakaitse kaitseväes 5 1 4
Kokku tunde 70 35 35

 

Loe põhjalikumalt:

Viimati uuendatud: 13/12/2022

X