Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetuse ainekavast

Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mis koosneb kahest kursusest (kokku 70 tundi):
> teoreetiline kursus „Riigikaitse“ (35 tundi)
> praktiline kursus „Praktiline õpe välilaagris“ (35 tundi)

Teoreetiline kursus „Riigikaitse“ on alates 2023. aasta sügisest gümnaasiumisse õppima asujatele kohustuslik. Kursus „Praktiline õpe välilaagris“, mille viib läbi Kaitseliidu või Kaitseväe struktuuriüksus, on kõigile vabatahtlik. Praktilise kursuse ehk välilaagris osalemise eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa läbimine.

 

Täpsem ülevaade:

Viimati uuendatud: 17/05/2024