Mida annab riigikaitseõpetus

Mida annab riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus on valikaine, mida õpetatakse gümnaasiumides ja kutsekoolides. Riigikaitseõpetust tasub õppida, sest see on põnev, annab põhjalikud teadmised riigikaitsest, palju praktilisi oskusi ning esitab väljakutse igapäevasele koolirutiinile.

Millest räägitakse riigikaitseõpetuse kursusel?

 • Miks on tähtis, et kõik Eesti kodanikud mõistaksid Eesti iseseisvuse väärtust
 • Miks peab olema valmis oma kodu, lähedaste ja iseenda kaitsmiseks ning kuidas seda kõige paremini teha
 • Kuidas kõige paremini toime tulla rasketes olukordades, näiteks esmaabi andes, lumetormiga teele jäädes, seenemetsast koduteed leides, tulekahju puhul või relvastatud konflikti korral
 • Millised on igaühe võimalused osaleda riigikaitses
Eine riigikaitselaagris

Eine murul

Miks on riigikaitseõpetus eriline teiste õppeainetega võrreldes?

 • Mitmekülgsus: lisaks headele teadmistele tänapäeva julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning riigikaitse korraldusest annab riigikaitseõpetus praktilise väljaõppe esmaabis, relva käsitsemises, riviõppes, topograafias, orienteerumises, tulekahju korral käitumises ja keskkonnakaitses.
 • Eriline õpetaja: riigikaitseõpetuse õpetaja on üldjuhul oma ala asjatundja, kas tegevväelane või Kaitseliidu liige ning oskab ainet esitada põnevalt, näitlikult ja praktiliselt.
 • Riigikaitseõpetus aitab mõista täppisteadusi: ainel on ühisosa matemaatika, füüsika, geograafia, keemia jt õppeainetega, mida saab riigikaitseõpetusega lõimida.
 • Oluline roll on õuesõppel: riigikaitseõpetuse kursuse jooksul korraldatakse põnevaid õppekäike ning kursus lõpeb välilaagriga, kus juhendajateks on kaitseväelased. 

Pärast riigikaitseõpetuse kursuse lõpetamist:

 • tead, miks riigikaitse on oluline
 • Sul on head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ja julgeolekupoliitikast
 • tead, millised on Sinu võimalused osaleda riigikaitses
 • oled iseseisvaks eluks paremini valmis
 • oled hästi ette valmistunud erinevateks kriisiolukordadeks
 • oled hästi ette valmistatud ajateenistuseks
 • saad riigikaitseõpetuse hõbedase rinnamärgi

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Riigikaitseõpetuse hõbedane rinnamärk

Riigikaitseõpetuse kursuse lõpetajale antakse pidulikult üle hõbedane rinnamärk

Riigikaitseõpetuse rinnamärk antakse õpilastele, kes on edukalt läbinud riigikaitseõpetuse kursuse. Hõbedane rinnamärk antakse üle pidulikul üritusel koolis.

Rinnamärgi kujundus

Ajaloolise järjepidevuse tagamiseks lähtuti märgi kujundamisel maailmasõdade vahel kasutusel olnud riigikaitselise hariduse rinnamärkide elementidest: märgil on kujutatud tammelehtedest sõõr, leegitsev tõrvik ja mõõk.

Rinnamärgi kandmisest

 • Rinnamärki kantakse kuue või kostüümjaki vasakul revääril või pluusi vasaku tasku kohal.
 • Rinnamärgi saanul on õigus märgi kujundit kasutada oma visiitkaardil, kirjapaberil ja muudel isiklikel esemetel, kuid mitte kommertseemärkidel.
 • Kriminaalvastutusele võetud inimestel ei ole õigust rinnamärki kanda.

Loe rinnamärgi statuuti.

Rinnamärkide tellimine Kaitseressursside Ametilt

Rinnamärkide tellimiseks tuleb Kaitseressursside Ametile esitada kooli direktori poolt allkirjastatud taotlus kooli plangil: digitaalselt allkirjastatud taotlus saata aadressile info@kra.ee, käsitsi allkirjastatud taotlus postiaadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn. Taotlusesse tuleb kirjutada (või taotlusele lisada) õpilaste nimekiri, kes märgi saavad. Rinnamärgid saadetakse postiga kooli, kui taotlusesse ei ole märgitud teist kättetoimetamise viisi.

Viimati uuendatud: 09/05/2023