Mida annab riigikaitseõpetus

Mida annab riigikaitseõpetus

Riigikaitseõpetus on valikaine, mida õpetatakse gümnaasiumides ja kutsekoolides. Riigikaitseõpetust tasub õppida, sest see on põnev, annab põhjalikud teadmised riigikaitsest, palju praktilisi oskusi ning esitab väljakutse igapäevasele koolirutiinile.

Millest räägitakse riigikaitseõpetuse kursusel?

 • Miks on tähtis, et kõik Eesti kodanikud mõistaksid Eesti iseseisvuse väärtust
 • Miks peab olema valmis oma kodu, lähedaste ja iseenda kaitsmiseks ning kuidas seda kõige paremini teha
 • Kuidas kõige paremini toime tulla rasketes olukordades, näiteks esmaabi andes, lumetormiga teele jäädes, seenemetsast koduteed leides, tulekahju puhul või relvastatud konflikti korral
 • Millised on igaühe võimalused osaleda riigikaitses
Eine riigikaitselaagris

Eine murul

Miks on riigikaitseõpetus eriline teiste õppeainetega võrreldes?

 • Mitmekülgsus: lisaks headele teadmistele tänapäeva julgeoleku- ja kaitsepoliitikast ning riigikaitse korraldusest annab riigikaitseõpetus praktilise väljaõppe esmaabis, relva käsitsemises, riviõppes, topograafias, orienteerumises, tulekahju korral käitumises ja keskkonnakaitses.
 • Eriline õpetaja: riigikaitseõpetuse õpetaja on üldjuhul oma ala asjatundja, kas tegevväelane või Kaitseliidu liige ning oskab ainet esitada põnevalt, näitlikult ja praktiliselt.
 • Riigikaitseõpetus aitab mõista täppisteadusi: ainel on ühisosa matemaatika, füüsika, geograafia, keemia jt õppeainetega, mida saab riigikaitseõpetusega lõimida.
 • Oluline roll on õuesõppel: riigikaitseõpetuse kursuse jooksul korraldatakse põnevaid õppekäike ning kursus lõpeb välilaagriga, kus juhendajateks on kaitseväelased. 

Pärast riigikaitseõpetuse kursuse lõpetamist:

 • tead, miks riigikaitse on oluline
 • Sul on head teadmised Eesti riigikaitse korraldusest ja julgeolekupoliitikast
 • tead, millised on Sinu võimalused osaleda riigikaitses
 • oled iseseisvaks eluks paremini valmis
 • oled hästi ette valmistunud erinevateks kriisiolukordadeks
 • oled hästi ette valmistatud ajateenistuseks
 • saad riigikaitseõpetuse hõbedase rinnamärgi

Riigikaitseõpetuse rinnamärk

Riigikaitseõpetuse hõbedane rinnamärk

Riigikaitseõpetuse kursuse lõpetajale antakse pidulikult üle hõbedane rinnamärk

Riigikaitseõpetuse rinnamärk antakse õpilastele, kes on edukalt läbinud riigikaitseõpetuse kursuse. Hõbedane rinnamärk antakse üle pidulikul üritusel koolis.

Rinnamärgi kujundus

Ajaloolise järjepidevuse tagamiseks lähtuti märgi kujundamisel maailmasõdade vahel kasutusel olnud riigikaitselise hariduse rinnamärkide elementidest: märgil on kujutatud tammelehtedest sõõr, leegitsev tõrvik ja mõõk.

Rinnamärgi kandmisest

 • Rinnamärki kantakse kuue või kostüümjaki vasakul revääril või pluusi vasaku tasku kohal.
 • Rinnamärgi saanul on õigus märgi kujundit kasutada oma visiitkaardil, kirjapaberil ja muudel isiklikel esemetel, kuid mitte kommertseemärkidel.
 • Kriminaalvastutusele võetud inimestel ei ole õigust rinnamärki kanda.

Loe rinnamärgi statuuti.

Rinnamärgid peavad koolid Kaitseressursside Ametilt tellima:

 • tellimusse tuleb märkida märgi saavate õpilaste nimekiri
 • tellimus tuleb esitada kooli plangil ja direktori poolt allkirjastatult
 • digitaalselt allkirjastatud tellimus tuleb saata e-posti aadressile info@kra.ee
 • käsitsi allkirjastatud tellimus tuleb saata postiaadressile Aiandi 15, 12918 Tallinn
 • Kui märkide tellimusse ei ole märgitud teisiti, saadetakse rinnamärgid kooli postiga

Tahad õppida riigikaitseõpetust?

Kui tahad riigikaitseõpetust õppida, siis:

 • leia kaasõpilaste seast mõttekaaslasi ja pöörduge kooli juhtkonna poole – kool peab riigikaitseõpetuse kursuse avama, kui aine vastu tunneb huvi piisav hulk õpilasi. Keskmiselt peavad koolid kursuse avamiseks vajalikuks vähemalt kümmet ainest huvitatud õpilast. Iga kool kehtestab kursuse avamiseks vajaliku õpilaste arvu ise.
 • teata oma huvist kaitseressursside ametile triinu.sahku@kra.ee ning me pakume Sinu koolile abi riigikaitseõpetuse käivitamiseks.

Viimati uuendatud: 10/05/2022

X