Õppekogunemisest

Õppekogunemisest

Reservteenistus toimub õppekogunemisel. Õppekogunemine on sõjaväeline väljaõpe, mille käigus:

 • korratakse ja täiendatakse ajateenistuses omandatud teadmisi ja oskusi
 • harjutatakse üksuste koostegevust
 • harjutatakse üksuste tegevust sõjalise valmisoleku tõstmisel

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka etteteatamise aega ei ole ning kutsele, ka siis, kui kuuled seda nt raadios või televisioonis, tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näed  kaitseväeteenistuse veebist.

Kuigi õppekogunemisele kutsub Kaitsevägi on KRA roll valmistada ette kutsed, vastata reservis olevate isikute küsimustele, hallata vabastamistega seotud protseduure  ning tagada, et õppekogunemise lõpus saaksid isikud ettenähtult toetused ja hüvitised. See on ka põhjus, miks võid Kaitseväe kutsel näha kontaktinfona hoopis KRA telefoninumbrit või e-posti aadressi. Teemad, mis on seotud otseselt Kaitseväe üksusega suunatakse otse vastavale ülemale vastamiseks. Sellisel juhul teavitame ka sind.

Lisainfot õppekogunemise kohta saab õppekogunemise kutsele märgitud kontaktidelt  või Kaitseressursside üldkontaktilt (800 25 25, 717 0700 või info@kra.ee).

Vabatahtlikult õppekogunemisele

Õppekogunemisel on võimalik osaleda vabatahtlikult esitades vähemalt 30 päeva enne õppekogunemise algust kirjaliku taotluse kaitseväeteenistuse veebi kaudu või e-posti aadressile info@kra.ee. Keeldumisest informeerib Kaitsevägi sellest taotlejat vähemalt 15 päeva enne õppekogunemist.

Mida õppekogunemisele kaasa võtta?

Kaasa tuleb võtta kutsel nimetatud esemed ja dokumendid.   Kaasavõetavate isiklike asjade loetelu leiad sulle edastatud õppekogunemise kutselt.

Üldiselt on need:

 • isikutunnistus või Eesti kodaniku pass ning olemasolul juhiluba ja riigisaladuse juurdepääsu sertifikaat (või selle koopia);
 • identifitseerimiskoodiga isikuplaat (olemasolul);
 • arveldusarve number (IBAN); (soovitus on sisestada see enne õppekogunemist kaitseväeteenistuse veebis);
 • Kaitseväe või Kaitseliidu poolt väljastatud individuaalvarustus ja relv (olemasolul);
 • isikliku hügieeni tarbed;
 • vähemalt kaks paari aluspükse ja sokke;
 • üldfüüsilise testi sooritamiseks spordidressid ja jooksmiseks sobivad jalanõud.

Võib võtta ka:

 • taskunuga, pealamp jne
 • sularaha omal äranägemisel

Vaata lisaks: õppekogunemiseks vajalikud dokumendid.

Lubatud ei ole:

 • relvad ja laskemoon
 • lõhkematerjal, pürotehnilised tooted, plahvatusohtlikud ja kergestisüttivad ained
 • ohtlikud kemikaalid ja toksilised ained
 • ravimid, mille omamist ei ole lubanud väeosa meedik
 • alkoholi ning narkootilise ja psühhotroopse ained
 • hasartmängud

Viimati uuendatud: 30/03/2023