Õppusele Ussisõnad kutsutud reservväelastele toimub täiendav teavitus

Õppusele Ussisõnad kutsutud reservväelastele toimub täiendav teavitus

16. augustil 2023 viib Kaitseressursside Amet läbi täiendava teavituse õppusele Ussisõnad kutsutud reservväelastele.

SMSiga läbiviidud teavituse eesmärk on informeerida eesootavast õppusest neid, kes ei ole veel tutvunud õppuse elektroonilise kutsega kaitsevaeteenistus.ee veebis. Kutsega tutvumine annab eelvaate õppekogunemisel toimuvast ning võimaldab reservväelasel teadlikumalt oma asjatoimetusi planeerida.

Kaitsevaeteenistus.ee lehel on võimalus isikul täiendada oma isikuandmeid, luues see läbi paremad tingimused formeerimiseks ning toetuste saamiseks õppuste järgselt.

Juhul, kui olete saanud SMS-i ekslikult ning teile teadaolevalt ei ole teid kutsutud õppekogunemisele, siis palume meid sellest teavitada e-maili teel info@kra.ee või infotelefonile 8002525.

Viimati uuendatud: 16/08/2023