Noorte riigikaitse teemalisel veebivõistlusel osalesid 35 kooli õpilased

Noorte riigikaitse teemalisel veebivõistlusel osalesid 35 kooli õpilased

6. aprillil osalesid õpilased 35 koolist üle Eesti Tartu Ülikooli teaduskooli riigikaitsevõistlusel Hakk, mida aitas korraldada ka Kaitseressursside Amet.

Juba kolmandat aastat korraldatava veebivõistluse eesmärk oli tekitada noortes huvi riigikaitse vastu, kasvatada nende kaitsetahet ning luua seoseid riigikaitseõpetuse ja teiste õppeainete vahel.

Riigikaitseõpetuse ainevõistlus Hakk oli eelkõige suunatud gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilastele, kel riigikaitseõpetus valikainena koolis juba läbitud või parajasti pooleli. Soovi korral võisid osaleda ka nooremad õpilased. Osalejate seas oli varasematel võistlustel osalenud riigikaitsehuvilisi, aga ka neid, kel eelnev kokkupuude riigikaitsega sootuks puudus. Kõige enam osaleti tänavu Kuusalu Keskkoolist, kust pani oma teadmised proovile üheksa õpilast.

Veebipõhist testi lahendati Tartu Ülikooli teaduskooli viktoriinide keskkonnas. Osalejad pidid 45 minuti jooksul vastama 23 valikvastustega küsimusele riigikaitse eri teemavaldkondadest. Õige lahenduseni jõudmiseks tuli rakendada ka matemaatika, füüsika, ajaloo, geograafia ja ühiskonnaõpetuse tundides õpitud teadmisi.

Õpilased teadsid hästi esimese Kevadtormi toimumise aastat ning olid edukad riigikaitse arengukava eesmärgi ja NATO artikkel 5 tundmisel. Paljudele valmistasid raskusi automaatrelvade laskejõu arvutamine etteantud andmete põhjal ja Eesti Kaitseväe relvasüsteemide järjestamine nende laskekauguse järgi.

Parima tulemuse pälvis Saaremaa Gümnaasiumi abiturient Kristi Tuuling 23 punktiga. Temale järgnes 22 punktiga Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Anders Aksjonov. Võistluse kolmandale kohale tulid 21 punktiga Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient Claudia Olev, Oskar Tuutma Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassist ja Allen Larin Kuusalu Keskkooli 11. klassist. Samuti neli õpilast Rakvere Riigigümnaasiumist: abituriendid Timo Tiimus, Markus Jõgi ja Kris Sipolainen ning 11. klassi õpilane Mare Parve.

Nimetatud õpilastele on välja pandud väärilised auhinnad. Haki eriauhinna pälvib 18 punktiga põhikooliõpilaste seas parima tulemuse saavutanud Tallinna Reaalkooli 6. klassi õpilane Ell Juhani. Auhinnad saadetakse koolidesse maikuu jooksul.

Riigikaitseõpetuse ainevõistlust korraldasid Tartu Ülikooli teaduskool ja Kaitseressursside Amet. Küsimused loodi sel aastal Riigikaitse Rügement MTÜ poolt koostöös riigikaitseõpetajatega.

Viimati uuendatud: 19/04/2023