Meeldetuletus tudengitele

Meeldetuletus tudengitele

Uus semester on peagi algamas. Sellega seoses tuletame meelde, et kutsealused, kes on immatrikuleeritud positiivselt akrediteeritud kõrgharidust andvatele õppekavadele kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli, kutsutakse ajateenistusse neile sobival ajal hiljemalt kolme aasta jooksul, arvates õppeasutusse vastuvõtmisest.
Palume tudengitel-kutsealustel teatada kirjalikult Kaitseressursside Ametile 15. septembriks k.a. kalendriaasta, millal nad hiljemalt kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovivad asuda ajateenistuskohustuse täitmisele. Selleks ootame kutsealustelt avaldust, milles lisaks soovitud teenistusajale kalendriaastana peab kindlasti olema esitatud kutsealuse nimi, isikukood ja elukoht. Avaldusele peab olema lisatud õppeasutuse tõend immatrikuleerimise kohta. Avalduse koos õppeasutuse tõendiga võib kutsealune Kaitseressursside Ametile saata posti või faksiga.

Meie aadress on: Kaitseressursside Amet, Maneeži 3, Tallinn 10117
Meie faksi number on: 717 0701

Kutsealused, kes oma valikust õigeaegselt ei teata, kutsutakse ajateenistusse Kaitseressursside Ameti vajadustest lähtuvalt.

Viimati uuendatud: 01/09/2005