Ligi 300 kutsealust alustas ajateenistust

Ligi 300 kutsealust alustas ajateenistust

5. jaanuaril kutsuti sel aastal esimest korda ajateenistusse. Oma riigikaitselist kohustust asub täitma ligi 300 kutsealust.

Kaitseressursside Ameti kutsel asub enamik kutsealustest ajateenistusse peamiselt vahipataljoni ja mereväebaasi, aga ka tagalapataljoni, Viru jalaväepataljoni ja teistesse väeosadesse. Ajateenistusse peaks vabatahtlikult asuma ka kuni kuus neidu, kelle teenimiskohad on pioneeripataljonis ja õhutõrjepataljonis. Kaitseministri määruse järgi on järgmine ajateenistusse kutsumine 27. nädalal ja siis asub aega teenima ligi 1700 kutsealust.

Viimati uuendatud: 06/01/2015