Lapsi ja koolinoori kutsutakse loomevõistlusele „Minu tuleviku Eesti“

Lapsi ja koolinoori kutsutakse loomevõistlusele „Minu tuleviku Eesti“

Kaitseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium kuulutasid välja laste ja koolinoorte joonistus-, multimeedia- ja kirjandivõistluse „Minu tuleviku Eesti“. Võitjaid autasustatakse iPad’ide ja iPhone’idega.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 27. aprill. Töid hinnatakse neljas vanuserühmas: 3–5-aastased ja 6–9-aastased, kellelt oodatakse joonistusi ning 10–14-aastased ja 15–19-aastased, kes saavad valida kas kirjandi kirjutamise või multimeedia projekti tegemise vahel.

Välja antakse kuus auhinda:

  • 3–5-aastased parim joonistus – iPad 3
  • 6–9-aastased parim joonistus – iPad 3
  • 10–14-aastased parim video – iPhone 5
  • 10–14-aastased parim kirjand – iPhone 5
  • 15–19-aastased parim video – iPhone 5
  • 15–19-aastased parim kirjand – iPhone 5

Võistlustöid hindab hariduse ja kultuurivaldkonna spetsialistidest koosnev žürii, kuhu kuulub žürii esimees kunstnik Anu Kalm, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitja kolonel Martin Herem, ajakirjanik Madis Jürgen, Vanalinna Hariduskolleegiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Priit Kruus, Eesti Sõjamuuseumi muuseumipedagoog Kristina Madisson-Laht, režissöör ja produtsent Andzei Matsukevits, akadeemik Peeter Tulviste, lastekirjanik Leelo Tungal ja filoloog Lauri Vanamölder.

Joonistused tuleb saata postiga Kaitseministeeriumi aadressile Sakala 1, 15094 Tallinn. Märksõna: joonistusvõistlus. Joonistusega peab kaasas olema vabas vormis (lapsevanema, eestkostja, kasvataja või õpetaja abiga) kirja pandud autori kommentaar, samuti autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Multimeedia klipid palutakse laadida videokeskkonda Youtube ja saata oma võistlustöö link aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee. Kirjaga peab kaasas olema lühike kommentaar, autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Kirjandid palutakse samuti saata aadressile loomevoistlus@kaitseministeerium.ee. Kirjale peab olema lisatud autori nimi, vanus, õppeasutus ja telefoninumber.

Võistluse võitjaid autasustatakse 4. juunil Tallinnas. Iga kategooria kümne parimat tööd avalikustatakse ka Kaitseministeeriumi veebilehel ning nooremate vanuserühmade paremad tööd leiavad kajastust ajakirjas Hea Laps.

Lisainfo: loomevoistlus@kaitseministeerium.ee

Viimati uuendatud: 04/04/2017