Kutsealuste ajateenistusse kutsumine 2008. aasta 40. nädalal

Kutsealuste ajateenistusse kutsumine 2008. aasta 40. nädalal

2008. aasta 40. nädalal asus kaitseväkke ajateenistusse 1283 kutsealust. JVÕK Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni asus aega teenima 418; Kirde Kaitseringkonda 499; JVÕK Üksik-vahipataljoni 191; KV Logistikakeskuse tagalapataljoni 67 ja StSVÕK Üksik-sidepataljoni 108. Ajateenistusse kutsututest jättis ajateenistusse ilmumata 115 kutsealust.

Ajateenistusse asunutest on kõrgharidus 2 %-l, keskharidus 71 %-l ja põhiharidus 27 %-l. Tervisliku seisundi alusel on 70 % ajateenistusse asunutest tegevteenistuseks kõlblikud ja 30 % kõlblikud piirangutega. Erineva kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus on 50 %-l ajateenistusse asunutest.

Viimati uuendatud: 03/10/2008