Kutsealuste ajateenistusse kutsumine 2007. aasta 27. nädalal

Kutsealuste ajateenistusse kutsumine 2007. aasta 27. nädalal

2007. aasta 27. nädalal asus Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistuskohustust täitma 1139 kutsealust, sealhulgas StsVÕK Üksik-sidepataljonis 66 kutsealust, JVÕK Üksik-vahipataljonis 159 kutsealust, JVÕK Viru Üksik-jalaväepataljonis 136 kutsealust, LtVÕK Tapa Väljaõppekeskuses 331 kutsealust, Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljonis 301, Mereväebaasis 45 ja Kaitseväe Logistikakeskuse Tagalapataljonis 101 kutsealust.
Kõrgharidusega on 2%, keskharidusega 86% ja põhiharidusega 12% ajateenistusse asunutest.

Tervisliku seisundi alusel on tegevteenistuseks kõlblikud 70% ja piirangutega kõlblikud 30% ning erineva kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust omab 76% ajateenistusse asunutest.

Viimati uuendatud: 06/07/2007