KRA töötajad pälvisid tunnustuse

KRA töötajad pälvisid tunnustuse

President Alar Karis andis Eesti Vabariigi 105. aastapäeva eel 262 tegev- ja reservväelasele sõjalised auastmed ning mitu tunnustust pälvisid ka Kaitseressursside Ameti töötajad.

KRA-st said auastmed kapten Henri Hendrikson, leitnant Aare Jamnes ja vanemveebel Anu Lillipuu-Blank.

Kaitseväe leitnant (r) Aare Jamnes ütles, et töötamine Kaitseressursside Ametis ei välista tegusal reservväelasel panustada ja saada tunnustatud ka reservteenistuses olles. “2008. aastal Pioneeripataljoni ajateenistusse minnes olin veendunud, et riigikaitse jääb üheks minu elu osaks. Mul on hea meel, et Eesti Reservohvitseride Kogu pakkus mulle arenguvõimalusi ka reservis olles. Pioneerijao ülemast pioneeripataljoni staapi ja sealt edasi liikumine näitab selgelt Eesti reservteenistuse elujõudu ning reservohvitseri karjäärimudeli toimimist.”

Lisainfo: https://president.ee/et/ametitegevus/kaskkirjad/54560-33-sojavaeliste-auastmete-andmine?fbclid=IwAR3Myx0nKlp38VseQUBALuUEKjJ4mUH-HRMOGvu9iIpCAYouFBYZjGwAH8M

Viimati uuendatud: 21/02/2023