Kõrgem sõjakool kutsub valima parimat juhtimisalast kõrgharidust

Kõrgem sõjakool kutsub valima parimat juhtimisalast kõrgharidust

Alanud on reklaamikampaania, mille eesmärk on kutsuda kõrgema sõjakooli ridadesse noori, kes tahavad saada väga head juhtimisalast kõrgharidust.

„Selle aasta kampaania põhisõnum on „Vali parim juhtimisalane kõrgharidus“. Noorele, kes tahab saada parimat juhtimisalast kõrgharidust, pakume ühe valikuna välja kõrgema sõjakooli,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teabeohvitser kapten Kristjan Kostabi. “Kõrgem sõjakool annab väga hea praktilise oskuse juhtida nii inimesi, süsteeme kui ka protsesse ja tehnikat. Seda tõestavad meie kaasaegse sõjakooli lõpetanud, kes arendavad praegu kaitseväge või on erasektoris edukad juhid,“ selgitas Kostabi.

Kõrgema sõjakooli reklaamikampaania kõnetab noori vahetult e-kanalites ja välireklaamidel, sest noored veedavad järjest rohkem aega nii e-kanalites kui ka linnaruumis liikudes. Kampaania sõnumid püüavad luua isiklikku sidet ja suhestuda noorega teda otse kõnetades, rõhutavad kõrgemale sõjakoolile omast kindlust ja eesmärgipärasust, näitavad sõjakooli eripära võrreldes teiste kõrgkoolidega ning kutsuvad kaasa mõtlema.

Põhjaliku info õppimisvõimaluste ja ohvitseri elukutse kohta leiab kõrgema sõjakooli kodulehelt ja Facebook’i lehelt ning artiklitest ajalehtede koolituslisades.

Kõrgema sõjakooli põhikursusel saab rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.
Sisseastumisdokumente saab kõrgemasse sõjakooli esitada tänavu 23. juunist 6. juulini.

Kampaaniat korraldavad Kaitseressursside Amet ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused koos reklaamiagentuuriga DDB Eesti. Kampaania kestab 6. juulini.

 

Lisainfo: 

Anne Osvet
avalike suhete nõunik
Kaitseressursside Amet
717 0768 / 513 1924
anne.osvet@kra.ee

kpt Kristjan Kostabi
teabeohvitser
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
520 3180
kristjan.kostabi@mil.ee

Viimati uuendatud: 21/05/2014