Kolmandik läks ajateenistusse vabal tahtel

Kolmandik läks ajateenistusse vabal tahtel

Juulikuu esimestel päevadel asus Eestis ajateenistusse kokku 1821 noort, sealhulgas 18 neidu.

Kolmandik noormeestest tegi seda omal algatusel, otsustades ajateenistuse kohustuse täita endale sobivaimal ajal ja kinnitades sellega oma kõrget kaitsetahet.

Valdav osa noormeestest on kesk- või kõrgharidusega. Suurem osa juulikutse ajateenijatest saavad 11 kuu jooksul jao- või reservrühmaülema väljaõppe. Kõige rohkem said vastsete ajateenijate näol täiendust Kuperjanovi jalaväepataljon, 1. jalaväebrigaad, suurtükiväepataljon ja Viru jalaväepataljon.

Sel aastal pakkus Kaitseressursside Amet kutsealustele, kes osalesid üldlaulu- ja tantsupeol erandkorras välja võimaluse asuda ajateenistusse alles pärast peo lõppu. 59 pidulisest kutsealust pidid Kaitseressursside Ametile selle võimaluse kasutamisest varem teada andma. Esmaspäeval, 7. juulil jõudsid kõik 59 peolist ka neile varem määratud väeosadesse.

“See näitab kutsealuste kõrget distsipliini ja annab meile julgust ehk ka tulevikus taolisi projekte ette võtta,” ütles Kaitseressursside Ameti peadirektori asetäitja Peep Tambets.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 29. ja 30. septembril, mil peaks ajateenistust alustama enam kui 1100 kutsealust.

Viimati uuendatud: 09/07/2014