Kodanik ja riigikaitse

Kodanik ja riigikaitse

image

Riigikaitses osalemisest

Põhiseadus sätestab Eesti kodanike riigikaitses osalemise kohustuse ehk kaitseväekohustuse. Mida tähendab kaitseväekohustus, kes on kaitseväekohustuslased ning kuidas saab vabatahtlikult kaitseväekohustust võtta? Räägime riigikaitses osalemisest kui kohustusest ja kui võimalusest.

Loe lähemalt

Riigikaitseline töökohustus

Riigi kaitseks peavad valmis olema kõik riigiasutused ja kogu ühiskond. Riigikaitselised ametikohad aitavad kriisiolukorras tagada riigi põhifunktsioonide toimimise ja tsiviil- ning militaarsektori tõhusa koostöö, mis on suunatud ühele eesmärgile – Eesti Vabariigi säilimisele.

Loe lähemalt
image

Uuringud ja aruanded

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest arvudes ja ajateenijate hinnangutes. Uuringuaruanded, tegevuste ülevaated, Kaitseressursside Ameti töötulemused.

Loe lähemalt

Alusdokumendid

Riigikaitse strateegilisi eesmärke, põhimõtteid ja kaitseväekohustuse korraldust kirjeldavad olulisemad dokumendid ja õigusaktid.

Loe lähemalt

 

Viimati uuendatud: 11/01/2019