Karjäär

Karjäär

Karjäärivõimalused riigikaitses

Tööle või teenistusse Kaitseministeeriumi valitsemisalas asutakse Kaitseressursside Ameti kaudu.

Mine tutvu karjäärivõimalustega!

 • Tallinn

  Aiandi 15, 12918 Tallinn
   

  E-post: vkinfo@kra.ee

  Koduleht: elukutse.ee

Loe lähemalt

Tegevteenistus

Tegevteenistusse saab asuda 18-60 aastane kaitseväekohustuslane, kes

 • on täieliku teovõimega
 • valdab eesti keelt nõutaval tasemel
 • on vähemalt põhiharidusega
 • on nõutava füüsilise ettevalmistusega
 • vastab tegevväelase tervisenõuetele

Õppimisvõimalused Kaitseväe Akadeemias

Kaitseväe Akadeemias saab õppida sõjaväelist juhtimist maa-, mere- ja õhuväes suunal.
 • Maavägi on Eesti kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväe õppesuunal kestavad õpingud 3 aastat.
 • Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesandeks on miinitõrje. Mereväe õppesuunal toimuvad õpingud koostöös Eesti Mereakadeemiaga ning kestavad 3 aastat.
 • Õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe õppesuunal toimuvad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga ning kestavad 3 aastat.

Lisainfot Kaitseväe Akadeemia ja sõjaväelise hariduse kohta leiad Kaitseväe Akadeemia kodulehelt kvak.ee.

Viimati uuendatud: 19/02/2024