Karjäär

Karjäär

Tegevteenistus

Tegevteenistusse saab asuda 18-60 aastane kaitseväekohustuslane, kes

 • on täieliku teovõimega
 • valdab eesti keelt nõutaval tasemel
 • on vähemalt põhiharidusega
 • on nõutava füüsilise ettevalmistusega
 • vastab tegevväelase tervisenõuetele

Värbamiskeskus

Tegevteenistusse asutakse Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuse kaudu. Tegevteenistusse võtmise otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.

Tutvu vabade ametikohtadega kaitseväes ja võta ühendust värbamiskeskusega Tallinnas või Tartus.

 • Värbamiskeskus Tallinnas

  Narva mnt 7, 10117 Tallinn, I trepikoda, IV korrus
   

  Telefon: 717 0800

  E-post:

 • Värbamiskeskus Tartus

  Puiestee 114C, 51013 Tartu
   

  Telefon: 717 0828

  E-post:

Õppimisvõimalused Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes

Kõrgem sõjakool

Kõrgemas sõjakoolis saad rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimise erialal. Õppeaeg:

 • maaväe õppesuunal kolm aastat
 • õhuväe õppesuunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat
 • mereväe põhikursusel koostöös Eesti Mereakadeemiaga kolm aastat

Loe lähemalt kõrgema sõjakooli kodulehelt.

Lahingukool

Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud eri kutse- ja täiendusõppe kursusteks.

Loe lähemalt lahingukooli kodulehelt.

Viimati uuendatud: 27/09/2016