Karjäär

Karjäär

Tegevteenistus

Tegevteenistusse saab asuda 18-60 aastane kaitseväekohustuslane, kes

 • on täieliku teovõimega
 • valdab eesti keelt nõutaval tasemel
 • on vähemalt põhiharidusega
 • on nõutava füüsilise ettevalmistusega
 • vastab tegevväelase tervisenõuetele
Loe lähemalt

Värbamiskeskus

Tegevteenistusse asutakse Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuse kaudu. Tegevteenistusse võtmise otsustab Kaitseväe juhataja või tema volitatud ülem.

Tutvu vabade ametikohtadega kaitseväes ja võta ühendust värbamiskeskusega Tallinnas või Tartus.

 • Värbamiskeskus Tallinnas

  Aiandi 15, 12918 Tallinn
   

  E-post: vkinfo@kra.ee

  Koduleht: elukutse.ee


Õppimisvõimalused Kaitseväe Akadeemias

Kaitseväe Akadeemias saab õppida sõjaväelist juhtimist maa-, mere- ja õhuväes suunal.
 • Maavägi on Eesti kaitseväe suurim väeliik. Maaväel on kandev roll Eesti territooriumi kaitsel ja üksuste ettevalmistamisel välisoperatsioonideks. Maaväe õppesuunal kestavad õpingud 3 aastat.
 • Mereväe peamine eesmärk on Eesti territoriaalvete kaitse ja põhiülesandeks on miinitõrje. Mereväe õppesuunal toimuvad õpingud koostöös Eesti Mereakadeemiaga ning kestavad 3 aastat.
 • Õhuvägi kontrollib riigi õhuruumi ning tagab strateegiliste objektide õhukaitse. Õhuväe õppesuunal toimuvad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga ning kestavad 3 aastat.

Lisainfot Kaitseväe Akadeemia ja sõjaväelise hariduse kohta leiad Kaitseväe Akadeemia kodulehelt kvak.ee.

Viimati uuendatud: 03/01/2022