Vabad ametikohad ja praktika

Vabad ametikohad ja praktika

Lühidalt Kaitseressursside Ametisse tööle kandideerimisest, praktikavõimalustest ja värbamise põhimõtetest.

Vabad ametikohad ja tööpakkumised

Kaitseressursside Ameti tööpakkumised leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt ning tööportaalidest CV-Online ja CV Keskus. Kaitseväe tööpakkumised leiate lisaks eelnimetatud keskkondadele ka Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuse kodulehelt.

Meie põhimõtted ametikohale värbamisel

  • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
  • küsime kandidaadi kirjalikku nõusolekut, et küsida tema kohta infot tema endistest töö-, teenistus- ja õppimiskohtades;
  • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja lõpuni, juhul kui soovime kandidaadi andmeid säilitada kauem, küsime selleks kandidaadi luba;
  • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel

Praktikavõimalused

Kui soovite sooritada oma praktika Kaitseressursside Ametis, saatke ennast tutvustav e-kiri personaliosakonna juhataja e-posti aadressile anneli.peel(at)kra.ee

Kandideerima on oodatud kõrgkoolide üliõpilased, kes on läbinud vähemalt kaheaastase stuudiumi.

Viimati uuendatud: 09/04/2019

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.