Vabad ametikohad ja praktika

Vabad ametikohad ja praktika

Lühidalt Kaitseressursside Ametisse tööle kandideerimisest, praktikavõimalustest ja värbamise põhimõtetest.

Vabad ametikohad ja tööpakkumised

Kaitseressursside Ameti tööpakkumised leiate Rahandusministeeriumi kodulehelt ning tööportaalidest CV-Online ja CV Keskus. Kaitseväe tööpakkumised leiate lisaks eelnimetatud keskkondadele ka Kaitseressursside Ameti värbamiskeskuse kodulehelt.

Meie põhimõtted ametikohale värbamisel

  • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
  • küsime kandidaadi kirjalikku nõusolekut, et küsida tema kohta infot tema endistest töö-, teenistus- ja õppimiskohtades;
  • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja lõpuni, juhul kui soovime kandidaadi andmeid säilitada kauem, küsime selleks kandidaadi luba;
  • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel

Praktikavõimalused

Kui soovite sooritada oma praktika Kaitseressursside Ametis, saatke ennast tutvustav e-kiri aadressile info@kra.ee

Kandideerima on oodatud kõrgkoolide üliõpilased, kes on läbinud vähemalt kaheaastase stuudiumi.

Viimati uuendatud: 07/07/2022