Vabad ametikohad ja praktika

Vabad ametikohad ja praktika

Lühidalt Kaitseressursside Ametisse tööle kandideerimisest, praktikavõimalustest ja värbamise põhimõtetest.

Vabad ametikohad ja tööpakkumised

Kaitseressursside Ameti tööpakkumised leiate KRA värbamisbüroo koduleheküljelt.

Meie põhimõtted ametikohale värbamisel

  • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
  • eeldame, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda;
  • küsime kandidaadi kirjalikku nõusolekut, et küsida tema kohta infot tema endistest töö-, teenistus- ja õppimiskohtades;
  • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
  • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ja anda selgitusi-vastuväiteid;
  • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
  • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja lõpuni, juhul kui soovime kandidaadi andmeid säilitada kauem, küsime selleks kandidaadi luba;
  • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel

Praktikavõimalused

Kui soovid sooritada oma praktika Kaitseressursside Ametis, täida ära järgnev vorm:

https://app.recrur.com/public/link/Kaitseressursside-Amet-Praktika/d90bf26d-0

Lisainformatsiooni saamiseks kirjuta praktika@kra.ee.

 

Viimati uuendatud: 29/05/2024