Töötulemused ja tegevuste ülevaated

Töötulemused ja tegevuste ülevaated

Tegevuste ülevaated kirjeldavad kodanike osalemist kaitseväekohustuse täitmisel ja Kaitseressursside Ametile püstitatud riigikaitseliste eesmärkide täitmist.

Aruanded kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis

Igal aastal esitab kaitseminister Vabariigi Valitsusele eelneva aasta kohta aruande kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis. Aruandes esitatakse olulisem kaitseväeteenistuskohustuse täitmist kirjeldav statistika, järeldused ning sellest lähtuvalt alanud aastaks planeeritud olulisemad tegevused.

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2018

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2017

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2016

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2015

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2014

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2013

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2014

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2013

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2012

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2011

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2010

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2009

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2008

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2007

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2006

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2005

Ajateenistusse kutsumine

Kaitseressursside Ameti tulemused kutsealuste ajateenistusse kutsumisel

Tööplaani täitmine 2016. aastal

Tööplaani täitmine 2015. aastal

Tööplaani täitmine 2014. aastal

Tööplaani täitmine 2013. aastal

Tööplaani täitmine 2012. aastal

Tööplaani täitmine 2011. aastal

Tööplaani täitmine 2010. aastal

Tööplaani täitmine 2009. aastal

Tööplaani täitmine 2008. aastal

Tööplaani täitmine 2007. aastal

Tööplaani täitmine 2005-2006 aastal

Viimati uuendatud: 08/01/2020