Töötulemused ja tegevuste ülevaated

Töötulemused ja tegevuste ülevaated

Tegevuste ülevaated kirjeldavad kodanike osalemist kaitseväekohustuse täitmisel ja Kaitseressursside Ametile püstitatud riigikaitseliste eesmärkide täitmist.

Aruanded kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis

Igal aastal esitab kaitseminister Vabariigi Valitsusele eelneva aasta kohta aruande kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis. Aruandes esitatakse olulisem kaitseväeteenistuskohustuse täitmist kirjeldav statistika, järeldused ning sellest lähtuvalt alanud aastaks planeeritud olulisemad tegevused.

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2020

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2019

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2018

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2017

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2016

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2015

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2014

Kaitseväekohustuse täitmisest riigis 2013

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2012

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2011

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2010

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2009

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2008

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2007

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2006

Kaitseväeteenistuskohustuse täitmisest riigis 2005

Viimati uuendatud: 26/07/2021

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.