Struktuurifondi toetusega projektid

Struktuurifondi toetusega projektid

Sellel lehel anname ülevaate ameti projektidest, mida on toetanud Euroopa struktuurifondid.

Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomine

 

Projekti eesmärk oli luua kaitseväekohustuslastele kaasaegne iseteeninduskeskkond, mille e-teenused on integreeritud kaitseväekohustuslaste registriga. Sisuliselt on tegemist kaitseväekohustuslaste registri kodanikuvaatega, mida saavad kasutada vaid kaitseväekohustuslased end eelnevalt ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga autentides.

Projekti raames arendati ka kaitseväekohustuslaste registri funktsionaalsusi ja liidestusi (EHIS, SAP), mh loodi registrisse võimalus andmete menetlemiseks (nt andmete alusel dokumentide genereerimiseks jms), et tagada maksimaalne tugi iseteeninduskeskkonnale ning pakkuda paindlikku ja mugavat kasutajakogemust nii kaitseväekohustuslastele kui ka registriandmete töötlejatele, st kaitsevaldkonna ametnikele.

Projekti peamine eesmärk oli kõrgem teenusekvaliteet, mille tagab kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomine. Selle eesmärgi saavutamist toetasid
alaeesmärgid:

  • kaitseväekohustuslaste registri aegunud tehnoloogiliste lahenduste uuendamine ning uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt (EHIS, SAP)
  • ressursi kokkuhoid, kuna kaitseväekohustusega seotud toiminguid on võimalik teostada efektiivsemalt, väheneb topeltasjaajamine ning andmete dubleerimine KVKRis ja dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

Projekti tulemusel valmis kaitseväeteenistuse veeb, mis on integreeritud kaitseväekohustuslaste registriga.

Kaitseressursside Ameti arenduspartneriks projekti elluviimisel oli Inversion Software OÜ.

Euroopa Regionaalarengu Fond toetas projekti 360 000 euro ulatuses.

 

Viimati uuendatud: 23/03/2022