Struktuurifondi toetusega projektid

Struktuurifondi toetusega projektid

Sellel lehel anname ülevaate ameti projektidest, mida on toetanud Euroopa struktuurifondid.

Kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomine

 

Projekti eesmärk oli luua kaitseväekohustuslastele kaasaegne iseteeninduskeskkond, mille e-teenused on integreeritud kaitseväekohustuslaste registriga. Sisuliselt on tegemist kaitseväekohustuslaste registri kodanikuvaatega, mida saavad kasutada vaid kaitseväekohustuslased end eelnevalt ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga autentides.

Projekti raames arendati ka kaitseväekohustuslaste registri funktsionaalsusi ja liidestusi (EHIS, SAP), mh loodi registrisse võimalus andmete menetlemiseks (nt andmete alusel dokumentide genereerimiseks jms), et tagada maksimaalne tugi iseteeninduskeskkonnale ning pakkuda paindlikku ja mugavat kasutajakogemust nii kaitseväekohustuslastele kui ka registriandmete töötlejatele, st kaitsevaldkonna ametnikele.

Projekti peamine eesmärk oli kõrgem teenusekvaliteet, mille tagab kaitseväekohustuslaste iseteeninduskeskkonna loomine. Selle eesmärgi saavutamist toetasid
alaeesmärgid:

  • kaitseväekohustuslaste registri aegunud tehnoloogiliste lahenduste uuendamine ning uute tehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt (EHIS, SAP)
  • ressursi kokkuhoid, kuna kaitseväekohustusega seotud toiminguid on võimalik teostada efektiivsemalt, väheneb topeltasjaajamine ning andmete dubleerimine KVKRis ja dokumendihaldussüsteemis Postipoiss.

Projekti tulemusel valmis kaitseväeteenistuse veeb, mis on integreeritud kaitseväekohustuslaste registriga.

Kaitseressursside Ameti arenduspartneriks projekti elluviimisel oli Inversion Software OÜ.

Euroopa Regionaalarengu Fond toetas projekti 360 000 euro ulatuses.

 

Viimati uuendatud: 28/09/2019

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.