Missioon, visioon, väärtused

Missioon, visioon, väärtused

Missioon

Tagada ühiskonna valmisolek riigikaitses osalemiseks.

Missiooni viime ellu viie tegevussuuna kaudu:

 • Tõstame noorte teadlikkust riigikaitsest ja kujundame positiivseid hoiakuid
 • Tagame riigi reservarmee mehitatuse
 • Pakume kaitseväekohustuse täitmiseks sujuvaid lahendusi oma vastutusalas
 • Leiame kaitsevaldkonda tööle pühendunud ja asjatundlikud inimesed
 • Omame teadmist mobilisatsiooniks vajalikest ressurssidest

Visioon

Riigikaitses osalemine on auasi ja sellesse panustamiseks leiame igale inimesele sobivaima
võimaluse

Eesmärgid

 • Inimesed on teadlikud riigikaitse süsteemist ja suhtuvad positiivselt sellesse panustamisse
 • Kodanikele on loodud kasutajakesksed lahendused kaitseväekohustuse täitmiseks kogu
  elukaare ulatuses
 • Riigikaitsesüsteemis töötavad pühendunud ja asjatundlikud inimesed
 • Riigi reservarmee on mehitatud vajalikus mahus
 • Mobilisatsiooniks vajalikke ressursse juhitakse tõhusalt

Väärtused

Inimesekesksus

 • Oleme mõistvad ja empaatilised, seda nii oma klientide, koostööpartnerite kui töötajatega
 • Jääme igas olukorras sõbralikuks ja viisakaks, pidades lugu nii endast kui ka teistest
 • Oleme hoolivad ja abivalmid, väärtustades inimest ning tema vajadusi
 • Jätame oma töös eelarvamused kõrvale ja kohtleme kõiki võrdselt
 • Näeme suurt pilti ja oleme ühises infoväljas
 • Arendame kasutajakeskseid ja klientide vajadustest lähtuvaid teenuseid

Lahendustele orienteeritus

 • Oleme algatusvõimelised ja paindlikud lahenduste leidmisel
 • Kohaneme olukorraga ja läheneme probleemidele loominguliselt
 • Saavutame eesmärgid koostöös ja ühiste jõupingutustega
 • Nihutame piire, oleme avatud uuendustele ja innovaatilistele lähenemistele
 • Võtame vajadusel riske, oskame vigu tunnistada ja julgeme vastutada
 • Reageerime probleemidele kiiresti ja oleme oma tegevuses tõhusad

Pühendumus

 • Teeme oma tööd kirega
 • Oleme ausad nii enda kui teistega, me ei jaga katteta lubadusi
 • Suhtleme avameelselt ja läbipaistvalt
 • Vastutame oma tegude ja kokkulepetest kinnipidamise eest
 • Hindame endas ja teistes asjatundlikkust ja usaldusväärsust
 • Naudime enda arendamist ja väärtustame elukestvat õpet

Viimati uuendatud: 10/06/2021

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.