Lobitöö

Lobitöö

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks Justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele, millest tulenevalt rakendus alates 30.06.2022 kohustus vähemalt kord kvartalis avalikustada asutuse välisveebis kohtumised lobistide ja teiste huvirühmadega seotud isikutega.

Hea tava kohaselt teavitab Kaitseressursside Amet avalikkust mitte harvemini kui kord kvartalis asutuse veebilehel sellistest kohtumisest huvirühmade ja lobistidega, mis toimuvad ametitegevuse ametlike kohtumiste raames.

Lisainformatsioon:

Kaitseressursside Ameti peadirektori või peadirektori määratud asendaja kohtumised lobistide ning huvirühmadega saab tutvuda Kaitseministeeriumi kodulehel.

Viimati uuendatud: 20/12/2023