• Marlen Piskunov

    Marlen Piskunov

  • peadirektor
  • 717 0752
  • peadirektor
  • kõrgem, õigusteadus
  • ametisse määratud
marlen-piskunov

Viimati uuendatud: 30/11/2021

Tule ajateenistusse juba 31. jaanuaril! Soovi saad avaldada kaitseväeteenistuse veebis.