Juhtimine ja eelarve

Juhtimine ja eelarve

Kaitseressursside Ameti juhtimispõhimõtted ja eesmärgid on sõnastatud missioonis, visioonis ja põhiväärtustes, eelarve kirjeldab kulusid ameti ülesannete teostamisel.

Missioon, visioon ja põhiväärtused

Kaitseressursside Ameti missioon on Eesti kaitsevõime toetamine inim- ja materiaalse ressursi arvestuse, hindamise ja valiku kaudu.

Kaitseressursside Ameti visioon on olla aastaks 2018 asutus, kus:

 • sihtgrupp on rahul klienditeeninduse ja e-teenustega
 • riigikaitseks vajalikud inim- ja materiaalse ressursi andmed on kättesaadavad ja asjakohased
 • toimib avatud ja uuendusmeelne organisatsioon, kus töötavad asjatundlikud ja kõrgesti motiveeritud teenistujad

Meie põhiväärtused:

Asjatundlikkus

 • oleme oma töös kompetentsed ning tunneme põhjalikult oma töövaldkonda
 • väärtustame teenistujate enesearengut
 • pakume kvaliteetset teenust

Usaldusväärsus

 • täidame oma lubadusi ja peame kinni kokkulepetest
 • oleme valmis võtma vastutust

Avatus

 • meie otsused on läbipaistvad ja põhinevad seadustel
 • vajalik informatsioon on kättesaadav nii ameti teenistujatel kui ka kodanikel ja partneritel
 • teeme tulemuslikku koostööd kõikide kolleegide, partnerite ja kodanikega
 • oleme avatud kaasaegsetele töömeetoditele ja -korraldustele

Eelarve

Kaitseressursside Ameti eelarve kehtestatakse riigieelarve seadusega.  Riigieelarve seadused ja majandusülevaated leiab rahandusministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud: 24/09/2018