Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Amet on kodanikule heaks teejuhiks ajateenistusse ja tegevteenistusse ning tagab ülevaate riigi mobilisatsioonivarudest. Neljas oluline tegevussuund on riigikaitseõpetuse toetamine. Neid ülesandeid täites toetab amet kaitseväe valmisolekut seista vajadusel Eesti riigi eest.

Nende ülesannete täitmiseks seisab amet hea selle eest, et:

  • noored saavad juba koolis hea ülevaate meie riigikaitsest ja selle ülesehitusest
  • klienditeenindus on kodanikule mugav ja käepärane
  • arstlike komisjonide töö kulgeb kliendisõbralikult ja sujuvalt
  • riigi seatud eesmärgid on täidetud ning meie reservarmee mehitatud
  • kõrgendatud valmisoleku või mobilisatsiooni korral on riigi varudest põhjalik ja täpne ülevaade

Amet loodi 1. augustil 2005, kui tegevuse lõpetasid neli Kaitseministeeriumi hallatavat riigiasutust: Põhja riigikaitseosakond, Lõuna riigikaitseosakond, Lääne riigikaitseosakond ja Kirde riigikaitseosakond.

Viimati uuendatud: 08/01/2020

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.