Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Ametist

Kaitseressursside Amet on teejuhiks ajateenistusse asumisel ning toetab koolides riigikaitseõpetuse õpetamist. Samuti vastutab amet Kaitseministeeriumi valitsemisala inimressurssidega seotud teemade eest – tipptasemel personaliteenuse tagamine ja atraktiivsete karjäärivõimaluste toetamine riigikaitses.

Nende ülesannete täitmiseks seisab amet hea selle eest, et:

  • noored saavad juba koolis hea ülevaate meie riigikaitsest ja selle ülesehitusest
  • klienditeenindus on kodanikule mugav ja käepärane
  • arstlike komisjonide töö kulgeb kliendisõbralikult ja sujuvalt
  • riigi seatud eesmärgid on täidetud ning meie reservarmee mehitatud

Amet loodi 1. augustil 2005, kui tegevuse lõpetasid neli Kaitseministeeriumi hallatavat riigiasutust: Põhja riigikaitseosakond, Lõuna riigikaitseosakond, Lääne riigikaitseosakond ja Kirde riigikaitseosakond.

Struktuur

Viimati uuendatud: 20/01/2023