Kaitseressursside Ameti peadirektorina alustas tööd Margus Pae

Kaitseressursside Ameti peadirektorina alustas tööd Margus Pae

10. märtsil alustas Kaitseressursside Ameti peadirektorina tööd Margus Pae.

Oma olulisema ülesandena näeb ta Kaitseressursside Ameti ja Kaitseväe senisest tugevamat koostööd, sest eesmärgid on samad.

Margus Pae hinnangul on väga tähtis, et riiklikud andmebaasid aitaksid kaasa ja hõlbustaksid ajateenistusse kutsutavate noormeestega tehtavat tööd arstlikes komisjonides. Samavõrra oluline on suurendada kodanike, ametiasutuste ja ettevõtjate üldist teadlikkust riigikaitselistest ülesannetest. Kindlasti peab Kaitseressursside Ametil olema riigikaitseõpetuse arendamises tähtsam roll, sõnas Pae.

Riigikantselei tippjuhtide valiku komisjon valis Margus Pae välja kuue kandidaadi seast avalikul konkursil. Seni töötas Margus Pae kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantslerina, olles kaitsevaldkonnas ja ministeeriumis töötanud kokku üle 15 aasta. Tema eestvedamisel on välja töötatud nii riigikaitse kümneaastane arengukava kui ka laiapõhjalise riigikaitse arengukava.

Pae on lõpetanud Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise erialal ja täiendanud ennast erinevatel kursustel välisriikides.

Kaitseressursside Amet toetab Eesti kaitsevõimet inim- ja materiaalse ressursi arvestuse, hindamise ja valiku kaudu, sealhulgas kutsub amet Eesti kodanikke ajateenistusse. Ametis töötab ligi sada inimest.

Viimati uuendatud: 10/03/2014