Kaitseminister nimetas kaitseressursside ameti peadirektoriks Margus Pae

Kaitseminister nimetas kaitseressursside ameti peadirektoriks Margus Pae

Seni kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantslerina töötanud Pae alustab uuel töökohal 10. märtsist. Kaitseressursside ameti uue peadirektori valis välja riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon kuue kandidaadi seast.

„Margus Pae on panustanud riigikaitse arendamisse üle 15 aasta ja teinud oma tööd suure pühendumusega,“ ütles kaitseminister Urmas Reinsalu. „Uues ametis saab ta rakendada oma suurt kogemustepagasit riigikaitse planeerimisest ja kaitseväeteenistuse korraldamisest. Kaitseressursside amet saab endale väga võimeka juhi.“

Margus Pae näeb enda ülesandena jätkata kaitseressursside ameti senist head tööd. „Minu eesmärk peadirektorina on tugevdada koostööd kaitseväega, kellega kaitseressursside ametil on ühised eesmärgid,“ ütles Pae. „Samuti on oluline astuda samme riiklike andmebaaside nagu e-tervis paremaks rakendamiseks.“

Pae sõnul on oluline suurendada üldist teadlikkust kodanike, ametiasutuste ja ettevõtjate riigikaitselistest ülesannetest. Kindlasti peab kaitseressursside ametil olema riigikaitseõpetuse arendamises tähtsam roll, sõnas Pae.

Kaitseministeeriumi asekantsleri kohale kuulutatakse välja avalik konkurss. Uue asekantsleri leidmiseni täidab kaitseplaneerimise asekantsleri ülesandeid kaitseinvesteeringute asekantsler Ingvar Pärnamäe.

Margus Pae on töötanud kaitseministeeriumis alates 1998. aastast. 2005. aastal sai temast riigikaitse planeerimise osakonna juhataja ning 2011. aastast on Pae kaitseplaneerimise asekantsler, kes koordineerib riigikaitse planeerimise osakonna, kaitseväeteenistuse osakonna ning kaitsevalmiduse osakonna tööd. Pae on lõpetanud Tallinna Ülikooli haldusjuhtimise erialal ning täiendanud ennast erinevatel kursustel välisriikides.

2005. aastast kaitseressursside ametit juhtinud Kairi Rikko asus 2. jaanuarist tööle päästeameti peadirektori asetäitjana halduse alal.

Kaitseressursside amet toetab Eesti kaitsevõimet inim- ja materiaalse ressursi arvestuse, hindamise ja valiku kaudu, sealhulgas kutsub amet Eesti kodanikke ajateenistusse. Ametis töötab sada inimest.

Lisainfo:
Artur Jugaste
Kaitseministeeriumi pressiesindaja
Tel 5854 0355
artur.jugaste@kaitseministeerium.ee

Viimati uuendatud: 07/02/2014