Kairi Rikko lahkus Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikohalt

Kairi Rikko lahkus Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikohalt

Kairi Rikko lahkus 2013. aasta lõpul Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikohalt ning alustab 2. jaanuarist 2014 tööd Päästeameti peadirektori asetäitjana. Kaitseminister Urmas Reinsalu autasustas Kairi Rikkot lahkumisel kaitseministeeriumi I klassi teeneteristiga pikaajalise silmapaistva tegevuse eest Kaitseressursside Ameti juhtimisel.

„Kairi Rikko on teeninud eeskujulikult ja kohusetundlikult meie riiki ja rahvast,“ ütles kaitseminister Urmas Reinsalu kõrget autasu kätte andes. „Kairi Rikko ehitas nullist üles tõhusalt toimiva ja avatuse põhimõttel tegutseva Kaitseressursside Ameti.“

Kairi Rikko töötas kaitseministeeriumi valitsemisalas 14 aastat, alustades tööd kaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitjana. 1. augustil 2005 asus Kairi Rikko vastloodud Kaitseressursside Ameti peadirektori ametikohale.

Kaitseministeeriumi Mikk Marran sõnul on üle kaheksa aasta KRAd juhtinud Kairi Rikko töötanud väga tõhusalt ja ehitanud nullist üles väga hästi toimiva ning avatuse põhimõttel tegutseva ameti. “Ta on teinud seda rasket tööd äärmise pühendumisega. Tänase KRA tegevust iseloomustavad e-lahendused ja teenuste kõrge kvaliteet, mh pretsedenditult kiire vastamine kodanike küsimustele.”

Kairi Rikko on esimene nii kõrge autasu saanud naine, seni on kaitseministeeriumi I klassi teeneteristiga autasustatud vaid mehi. Kaitseministeeriumi kõige kõrgema tunnustuse on pälvinud Ülo Uluots, Lennart Meri, Mart Laar, Siim Kallas, Margus Kolga, Jüri Luik, brigaadikindral Märt Tiru, Jürgen Ligi, kindralleitnant Johannes Kert, Martin Hurt, kindral Ants Laaneots, Lauri Tumm, Mark A. Welsh, Liam Fox.

Varem on Kairi Rikkot tunnustatud kaitseministeeriumi hõberinnamärgi, kuldrinnamärgi ja kaitseministeeriumi II klassi teeneteristiga.

Viimati uuendatud: 13/01/2014