Jooksval nädalal alustab ajateenistust üle 1600 noormehe

Jooksval nädalal alustab ajateenistust üle 1600 noormehe

Järgmisel nädalal asub Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistusse üle 1600 noormehe. Valdav osa teenistusse asuvatest noormeestest on keskharidusega. Vabatahtlikuna asub juulis Kuperjanovi jalaväepataljonis ajateenistusse ka 5 naist.

Noormehed asuvad ajateenistuskohustust täitma staabi- ja sidepataljonis, Kaitseväe logistikakeskuse logistikapataljonis, 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonis, pioneeripataljonis, suurtükiväepataljonis, Viru jalaväepataljonis, õhutõrjepataljonis, vahipataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja mereväebaasis.

Juulikuise teenistusse kutsumisega alustavad teenistust ajateenijad, kelle ametikoht eeldab 11-kuulist ajateenistust ehk autojuhid, erialaspetsialistid, allohvitserid ja reservrühmaülemad.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana. Pärast ajateenistust jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Ajateenistuskohustuse täitmisele kutsutakse 3 korda aastas: jaanuaris, juulis ja oktoobris. Ajateenistusse kutsumine on plaaniline tegevus, mis toimub kaitseministri määruses ette antud mahus. 2013. aastal näeb määrus ette kokku 3191 kutsealuse ajateenistusse kutsumise. Vabatahtlikuna võib tänavu ajateenistusse asuda kuni 16 naist.

Viimati uuendatud: 13/01/2014