Blogikanne #2. Auastmetunnused

Blogikanne #2. Auastmetunnused

Enne ajateenistust tasub tutvust teha auastmetunnustega. Kõige lihtsamalt öeldes kirjeldab auaste, kes on kes kaitseväes ehk milline on selle omaniku positsioon, vastutus ja pädevus sõjaväelises hierarhias ja käsuahelas.

Kaitseväe Akadeemia ülema Enno Mõtsa ülendamine brigaadikindrali auastmesse

Kaitseväe Akadeemia ülema Enno Mõtsa ülendamine brigaadikindrali auastmesse

Auastmeid omistatakse kaitseväelastele kindlate reeglite alusel, milles on määravaks sõjaväeline väljaõpe, haridus, teenistuskäik ja väeliik. Iga järgmise auastmeni liikumiseks tuleb kasvatada oma kogemusi ja teadmisi. Näiteks ajateenistust alustatavad kõik reamehena, kuid hea tahte ja eelduste olemasolul võid juba ajateenistuses alustada kaitseväelist karjääri ning koju minna nooremseersandi pagunitega. Selles auastmes on Sul võimalus panna ennast proovile juhina, näiteks jaoülemana.

Auaste mängib kaitseväeteenistuses rolli pea igas olukorras, ka sellistes lihtsates küsimustes nagu tervitamine: madalamas auastmes kaitseväelane tervitab alati esimesena kõrgemas auastmes kaitseväelast ja teeb seda valveseisangus. Alustava ajateenijana eksimist siiski kartma ei pea, sest kui võtad eelduseks, et kõik teised territooriumil viibivad kaitseväelased on Sinust kõrgema auastmega, ei lähe Sa kunagi alt.

Aga miks on auastmetunnused üldse vajalikud ning vormiriietuse lahutamatu osa? Kõige lühemalt kokkuvõttes selleks, et pikema jututa oleks selge kaitseväelase positsioon käsuahelas ja kes kellele allub. Sõjalise kriisi olukorras ei pruugi nimelt olla aega ja võimalust alluvussuhete üle pikalt mõtteid vahetada, vaid kohe peab olema selge ja nähtav, kes annab käsu ja selle eest vastutab ning kes käsku täidab. Õigusega käskida käib nimelt alati kaasas ka vastutus tehtud otsuse eest. Sõjaolukorras võib see tähendada elusid ning võite või kaotusi.

Kuna auaste on kaitseväelises süsteemis väga oluline, siis on iga järgmise auastme omistamine oluline ja pidulik sündmus. Koguni nii oluline, et ohvitseri auastme annab Vabariigi President, Eesti riigikaitse kõrgeim juht.

Eesti kaitseväe auastmetunnused

Kõik kaitseväe auastmetunnused

Viimati uuendatud: 01/07/2020