Amet täitis ajateenistusse kutsumise selle aasta eesmärgi

Amet täitis ajateenistusse kutsumise selle aasta eesmärgi

Kaitseressursside Ameti kutsel asus lõppeval nädalal ajateenistusse 1202 kutsealust, sealhulgas vabatahtlikuna 6 neidu.

Äsja lõppenud kutse oli tänavu kolmas ja ühtlasi viimane. Välisriikidest asus Eestis ajateenistusse kokku 8 noormeest, peamiselt Soomest, aga ka Saksamaalt ja Suurbritanniast.
Omal algatusel tuli ajateenistusse üle 38% kutsealustest.

Noormeeste teenistuskohad on peamiselt 1. jalaväebrigaadis, Kuperjanovi jalaväepataljonis ja teistes väeosades. Kuus neidu asusid ajateenistusse 1. jalaväebrigaadis.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: „Ajateenistusse kutsumise selle aasta eesmärk on täidetud. Rõõmustavalt palju oli noormehi, kes asusid ajateenistusse omal algatusel. See näitab kutsealuste küpsust, sest nad mõistavad, et ajateenistuse kogemus aitab neil paremini koostada elu- ja karjääriplaani. Ajateenistuskohustuse võimalikult varane täitmine on neile ka isiklikult kasulik, sest siis saab hiljem muretumalt õpingute ja tööga edasi minna.“

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 2015. aasta teisel nädalal.

Viimati uuendatud: 06/10/2014