Algas aasta viimane ajateenistusse kutsumine

Algas aasta viimane ajateenistusse kutsumine

 Jooksval nädalal asub Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistuskohustust täitma üle 1100 noormehe. Vabatahtlikuna läheb ajateenistusse ka 8 neidu.

Rõõmustavalt palju on taas neid noormehi, kes otsustasid oma riigikaitselise kohustuse täita vabatahtlikuna.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Margus Pae: “Selle aasta ajateenistusse kutsumine on ühes mõttes eriline – need noormehed ja neiud lõpetavad ajateenistuse Eesti seni suurimal reservõppekogunemisel Siilil tuleva aasta maikuus. Nii ulatuslikku ja suurearvulise koosseisuga õppust ei ole meil enne olnud, aga nagu ütleb tunnuslausegi – iga okas loeb.“

Valdav osa kutsealustest asub aega teenima 1. jalaväebrigaadi üksustes, aga ka Kuperjanovi pataljonis ja teistes väeosades. Neidude teenimiskohad on tagalapataljonis ja pioneeripataljonis. 8-kuulise ajateenistuse kestel õpetab kaitsevägi välja täiendust reakoosseisu jaoks.

Väljaõpe ajateenistuses on reservarmee ja Eesti esmase kaitsevõime alus, mis annab põhiteadmised riigikaitsest ja õpetab tegutsema ühtse meeskonnana.

Pärast ajateenistust jätkub riigikaitsekohustuse täitmine reservväelasena üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Viimati uuendatud: 29/09/2014