Ajateenistusse kutsumise 2013. aasta eesmärk on täidetud

Ajateenistusse kutsumise 2013. aasta eesmärk on täidetud

2013. aasta 40. nädalal asus Kaitseressursside Ameti kutsel ajateenistusse 1333 kutsealust ja vabatahtlikuna kümme neidu.

Kokku asus tänavu ajateenistusse 3342 kutsealust ja vabatahtlikuna 15 neidu.

Kaitseressursside Ameti peadirektor Kairi Rikko: „On kiiduväärt, et jätkuvalt väärtustavad noormehed ajateenistuskogemust ja koostavad oma eluplaane ning karjääri arvestades kindlalt ajateenistusega. Sellest annab tunnistust omal algatusel ajateenistusse asuvate noormeeste hulk, mis on aasta vältel olnud ligi veerand kutsututest.“

Lõppenud kutse oli selle aasta kolmas ja viimane ning selle alusel õpetatakse 8 kuu jooksul välja üksuste reakoosseis.

Noormehed asusid jooksval aastal ajateenistuskohustust täitma pioneeripataljonis, suurtükiväepataljonis, Viru jalaväepataljonis, õhutõrjepataljonis, Kuperjanovi jalaväepataljonis, logistikapataljonis, staabi- ja sidepataljonis, vahipataljonis ja mereväes.

15 neidu on asunud vabatahtlikult teenima Kuperjanovi jalaväepataljonis, 1. jalaväebrigaadis ja Kirde kaitseringkonna väeosades.

Eesti reservarmee moodustamisel on ajateenistuses toimuv väljaõpe äärmiselt oluline lüli. Ajateenistuses saadakse põhilised teadmised riigi kaitsevõimest ja õpetatakse noormehi tegutsema ühtse meeskonnana. Riigikaitsekohustus jätkub reservväelasena oma üksuse koosseisus, Kaitseliidus või elukutselise kaitseväelasena.

Järgmine ajateenistusse kutsumine on 2014. aasta 2. nädalal.

Viimati uuendatud: 21/10/2013