Ajateenistusse asusid harituimad noormehed viimasel kümnendil

Ajateenistusse asusid harituimad noormehed viimasel kümnendil

AJATEENISTUSSE ASUSID HARITUIMAD NOORMEHED VIIMASEL KÜMNENDIL

Kaitseressursside Ameti peadirektoril Kairi Rikkol on hea meel tõdeda, et kutsealuste ajateenistusse kutsumine 2009. aasta 27. nädalal on edukalt lõppenud.
Kaitseressursside Ameti kutsel alustas ajateenistuskohustuse täitmist 1319 kutsealust, plaan oli kutsuda 1200.

Ajateenistusse asunutest on vähemalt keskharidus 97 %-l, sealhulgas kõrgharidusega kutsealuseid 108, mis on alates 2000. aastast kõrgeim näitaja.

Erineva kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus on 78 %-l ajateenistusse asunud kutsealustel.

Tervisliku seisundi alusel on 72 % ajateenistusse asunud kutsealustest tunnistatud kaitseväeteenistuseks kõlblikuks ja 28 % kõlblikuks piirangutega.

Kaitseressursside Ameti, Eesti Olümpiakomitee ja kaitseväe koostöö tulemusena alustas ajateenistust Staabi- ja Sidepataljoni juures tegutsevas kaitseväe spordirühmas 28 kutsealust.

Samuti saab Kaitseressursside Amet positiivselt märkida, et ajateenistusse mitteilmujate arv on vähenenud pea poole võrra eelnevate aasatega võrreldes. Kui eelnevatel aastatel on jätnud ajateenistusse kutsututest ajateenistusse ilmumata 7 %, siis seekord jättis ajateenistusse ilmumata 57 kutsealust, mis on 4 % ajateenistusse kutsutud kutsealustest.

Viimati uuendatud: 03/07/2009