Ajateenistusse asumise aasta valimine 2009. aastal

Ajateenistusse asumise aasta valimine 2009. aastal

ÄRA UNUSTA AJATEENISTUST! KUTSEALUNE, KES SA OMANDASID KESKHARIDUSE 2009. AASTAL JA JÄTKAD ÕPINGUID EESTI KÕRGKOOLIS

Kutsealusel, kes omandas keskhariduse 2009. aastal ja asub sügisest omandama kõrgharidust Eesti kõrgkoolis, mille lõpetamisel antakse välja riiklikult tunnustatud diplom, on võimalus teatada Kaitseressursside Ametile kirjalikult hiljemalt käesoleva aasta 15. septembriks kalendriaasta, millal ta kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest alates soovib asuda ajateenistuskohustust täitma.

2009. a keskhariduse omandanutel, kes asuvad õppima Eesti kõrgkooli, on õigus valida 2009, 2010, 2011 ja 2012 kalendriaastate vahel. Valitud kalendriaasta ei või olla hilisem kui eriala nominaalajaga lõpetamise aasta.
Aasta valikust mitte teatanud kutsealused kutsutakse ajateenistusse üldises korras.

Ajateenistusse asumise aasta valimise avalduse vormi leiate siit.

Täiendavat informatsiooni ajapikenduse taotlemise ja ajateenistusse asumise kalendriaasta valiku kohta saab Kaitseressursside Ameti kodulehelt kra.ee >> Info kutsealusele >> Ajapikendused ajateenistusse kutsumisel või kutsealuse tasuta infotelefonilt 800 2525.

Kutsealused, kes vahetult pärast keskhariduse omandamist asuvad õppima välisriigi kõrgkooli ja kutsealused, kes jätkavad õpinguid sisekaitselise rakenduskõrgkooli politsei-, piirivalve- või päästeerialal leiavad täpsemat informatsiooni ajapikenduse taotlemise ja ajateenistusse asumise kohta Kaitseressursside Ameti kodulehelt kra.ee >> Info kutsealusele >> Ajapikendused ajateenistusse kutsumisel >> Ajapikenduse taotlemine.

Viimati uuendatud: 04/04/2017