Naised ja ajateenistus

Naised ja ajateenistus

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset. Ajateenistusse asunud naiste lugudega saad tutvuda “Naised vormi!” kampaanialehel.


Ajateenistusse asumine

Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuseta naistel ka kaitseväekohustuse võtmiseks. Taotluse saad esitada kaitsevaeteenistuse veebis kohe pärast sisselogimist või allolevat vormi kasutades.

Vorm nr 3. Naise taotlus ajateenistusse asumiseks

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad asuda ajateenistusse omal soovil. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

  • Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuse võtmiseks.

    Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja pikaajaline kohustus. Teisalt omandad ajateenistuses oskuse vajadusel asuda oma lähedaste, pere ja kodu kaitsele. Ajateenistuse läbinud naised on hinnatud töötajad Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Ajateenistuses omandad oskusi, mida kõik tööandjad väärtustavad.

    Loe lähemalt

Kaitseväekohustuse võtnult peab arvestama kaitseväekohustusega 60. eluaastani (k.a), sh kohustusega ilmuda reservõppekogunemistele.

Enne ajateenistusse asumist hinnatakse ameti arstide poolt sinu terviseseisundi vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele.

Ajateenistusse võtmise otsuse annab kätte Kaitseressursside Amet. Otsusel on märgitud ajateenistusse ilmumise aeg ja teenistuskoht. Otsusel märgitud ajal ajateenistuskohta mitte ilmunud naine loetakse ajateenistusest loobunuks ja tema andmed kustutatakse kaitseväekohustuslaste registrist.

Ajateenistusse asunud naistel on õigus loobuda ajateenistusest 90 päeva jooksul ajateenistusse asumisest arvates. 90 päeva möödumisel märgitakse teenistust jätkanud naise andmed kaitseväekohustuslaste registris ajateenija andmetena ning varem kaitseväekohustuseta naine loetakse kaitseväekohustuslaseks. Naine, kes on varem ajateenistusest loobunud, võib taotleda
teistkordselt ajateenistusse võtmist. Teistkordse sooviavalduse järel teenistusse asudes enam loobumise võimalust ei ole ning jättes teenistuskohta ilmumata uut võimalust ei saa.

Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole. Erinevad vaid üldfüüsilise testi normid.

 

Viimati uuendatud: 17/04/2023