Naised ja ajateenistus

Naised ja ajateenistus

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad ajateenistusse asuda omal soovil. Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja kohustus kogu eluks. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses kutsumust ja tulevast elukutset. Ajateenistusse asunud naiste lugudega saad tutvuda “Naised vormi!” kampaanialehel.

Naised vormi kampaania plakat

Ajateenistusse asumine

Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuseta naistel ka kaitseväekohustuse võtmiseks. Taotluse saad esitada kaitsevaeteenistuse veebis kohe pärast sisselogimist või allolevat vormi kasutades.

Vorm nr 3. Naise taotlus ajateenistusse asumiseks

18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised saavad asuda ajateenistusse omal soovil. Taotlus esita kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. E-posti või tavaposti teel taotluse esitamiseks kasuta kõrval olevat vormi.

  • Ajateenistusse asumiseks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile taotlus ajateenistusse asumiseks ning kaitseväekohustuse võtmiseks.

    Ajateenistusse asudes tuleb arvestada, et kaitseväekohustuse võtmine on tõsine otsus ja pikaajaline kohustus. Ajateenistusse asumist tasub kaaluda naistel, kes näevad kaitseväeteenistuses tulevast elukutset.

    Loe lähemalt

Kaitseväekohustuse võtnult peab arvestama kaitseväekohustusega 60. eluaastani (k.a), sh kohustusega ilmuda reservõppekogunemistele.

Enne ajateenistusse asumist tuleb läbida arstlik komisjon, et hinnata terviseseisundi vastavust kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele.

Ajateenistusse võtmise otsuse annab kätte Kaitseressursside Amet. Otsusel on märgitud ajateenistusse ilmumise aeg ja teenistuskoht. Otsusel märgitud ajal ajateenistuskohta mitte ilmunud naine loetakse ajateenistusest loobunuks ning ta kaotab võimaluse edaspidi ajateenistusse asuda.

Ajateenistusse asunud naistel on õigus loobuda ajateenistusest 90 päeva jooksul ajateenistusse asumisest arvates. 90 päeva möödumisel märgitakse teenistust jätkanud naise andmed kaitseväekohustuslaste registris ajateenija andmetena ning varem kaitseväekohustuseta naine loetakse kaitseväekohustuslaseks.

Millega tuleb ajateenistuses arvestada?

Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole. Erinevad vaid üldfüüsilise testi normid.

Naisajateenijate välimusele laienevad naistegevväelaste välimusele esitatavad nõuded:

  • pikemad kui õlgadeni juukseid tuleb kanda ühe korrektse ja tagasihoidliku kinnitusvahendiga kinniseotult. Soeng peab võimaldama vormimütsi ja teiste peakatete korrektset kandmist
  • küüne pikkus võib olla kuni 5 mm üle sõrmeotsa ning küünevärv tagasihoidlik
  • välivormiga on keelatud kanda ehteid, v.a abielusõrmus, samuti on keelatud kanda kulmu-, nina-, keele- ja hambakaunistusi
  • vormiriietust ei tohi kanda ilma ette nähtud eraldusmärkideta ega koos tsiviilriietega

Trükis “Naised vormi!”

Naised ajateenistusest

Viimati uuendatud: 29/03/2021