Koolist ajateenistusse

Koolist ajateenistusse

Oled keskharidusõpinguid lõpetamas ning ellu astumas. Lähiaastatel tuleb Sul minna ajateenistusse ning sellega seonduv tasub juba praegu enese jaoks läbi mõelda, et kutse arstlikku komisjoni ja ajateenistusse ei tuleks ootamatult.

Külasta kaitseväeteenistuse veebi!

Kaitseväeteenistuse veebis saad valida enesele sobiva arstliku komisjoni aja ja koha. Sisse saad logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga!

Logi ennast kaitseväeteenistuse veebi!

Kellele on ajateenistus kohustuslik?

Kõik Eesti kodanikest mehed vanuses 17-27 on kutsealused ning ajateenistuse läbimine selles vanuses on kohustuslik, kui ei ole teenistust välistavaid asjaolusid, nt ei ole terviseseisund selleks sobiv. Naised saavad ajateenistusesse asuda vabatahtlikult.

Mida tasub lõpuklassis silmas pidada?

Ajateenistuses tasub ära käia kohe pärast keskhariduse omandamist, sest siis ei ole veel kohustusi laenuandjate, kõrgkooli, tööandja vms ees. Teenistusse asumiseks võta esimesel võimalusel Kaitseressursside Ametiga ühendust. Ise saad endale sobiva arstliku komisjoni aja ja koha valida kaitseväeteenituse veebist.

Suvel asutakse ajateenistusse aasta 29. nädalal, kuid enne on vaja läbida arstlik komisjon, kus hinnatakse Sinu tervise sobivust ajateenistuseks. Mida suve poole, seda vähem on võimalust teenistuskoha valikul ise kaasa rääkida, sest väeosad täituvad kiiresti.

Kuidas planeerida kõrgharidusõpinguid?

Kui tahad enne teenistusse asumist astuda kõrgkooli ning soovid ajapikendust, siis pead pärast sisse saamist meile ajapikenduse taotluse esitama. Selle esitamise tähtajad on:

  • Eesti kõrgkooli puhul (v. a arsti, õenduse ning Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve erialad) on taotluse esitamise tähtaeg keskhariduse omandamise aasta 15. september. Taotluses pead valima aasta, millal soovid ajateenistusse asuda. Pead arvestama, et ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (võid valida ka kõrgkooli astumise aasta – nii saad ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saad 23-aastaseks.
  • Välisriigi kõrgkooli puhul tuleb taotlus esitada keskhariduse omandamise aastal 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.
  • Arsti või õenduse erialal või Sisekaitseakadeemias politsei, piirivalve või pääste kõrgharidusõppes, võid ajapikendust taotleda 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Väliõpingute puhul lisa taotlusele kõrgkooli tõend immatrikuleerimise ja õpingute kestuse kohta. Põhjalikult saad õpingutega seotud ajapikenduste kohta lugeda sellelt alamlehelt.

Mis saab siis, kui ma kõrgkooli sisse ei saa?

Kui Sul kõrgkooli astumine ebaõnnestub, siis pead minema ajateenistusse järgmise aasta jaanuaris või juulis.

Sügisel asutakse ajateenistusse aasta 42. nädalal, kuid sellesse kutsesse saame üldjuhul paigutada vaid need kutsealused, kes on kõrgkooli sisse saanud ja võtavad kohe akadeemilise puhkuse ajateenistuse läbimiseks.

Viimati uuendatud: 07/02/2020