Pärast kooli ajateenistusse

Pärast kooli ajateenistusse

Parim aeg ajateenistuseks on kohe pärast kooli, siis kui gümnaasiumi või kutsekeskhariduse tunnistus käes. Selleks tasub Kaitseressursside Ametiga ühendust võtta juba lõpuaasta teisel trimestril. Vabatahtlikult saavad ajateenistusse asuda ka naised. Kui teenistus on varakult läbitud, siis on hiljem lihtsam oma teiste eluplaanidega edasi minna, olgu selleks siis kas õpingud, töö või oma pere ja kodu loomine.

2021. aasta suvel asutakse ajateenistusse 19.-21. juulil, kuid enne on vaja läbida arstlik komisjon, kus hinnatakse Sinu tervise sobivust ajateenistuseks. Mida suve poole, seda vähem on Sul võimalik teenistuskoha valikul ise kaasa rääkida, sest väeosad täituvad kiiresti. Väeosadega saad ülevaatlikult tutvuda sellel alamlehel ja veelgi põhjalikumalt kaitseväe lehel. Kaitseväe üksustega soovitame juba enne arstliku komisjoni tulekut tutvust teha, sest siis oskad komisjonis öelda, kus soovid teenistusse asuda. Võimalusel Su sooviga arvestatakse.

Klassiga ajateenistusse

Sul on võimalus liituda projektiga „Klassiga ajateenistusse“. Liitumiseks peab Su riigikaitseõpetaja või klassijuhataja või ka keegi teist endist (lõpetaja) ühtsesse nimekirja koguma kõik need kevadise lennu noored, kes soovivad koos ajateenistusse asuda. Nimekiri võib olla klassi/kursuse või ka lennu põhine, st hõlmata paralleelklasse. Oluline on, et ühiselt on jõutud selgusele, millises väeosas teenistusse soovitakse asuda. Taotlus tuleb esitada Kaitseressursside Ametile ning selles tuleb ära märkida:

  • nimekirja koostaja andmed (nimi, e-posti aadress, telefoni number, positsioon – riigikaitseõpetuse õpetaja, klassijuhataja, abiturient)
  • millisesse üksusesse soovite teenistusse asuda
  • ajateenistusse asuda soovivate  lõpetajate andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukoodid, e-posti aadressid ja telefonid)

Taotlus saada e-posti aadressil ingrid.sats@kra.ee. Kui taotlus on meile jõudnud ja nimekirjas asuvad noored ei ole ise kaitseväeteenistuse veebis endale juba arstliku komisjoni aega juba valinud ja neil ei ole kehtivat arstliku komisjoni kutset, siis saadab Kaitseressursside Amet kõikidele kutsed arstlikku komisjoni.

Kõrgharidusõpingud

Kui tahad enne teenistusse asumist astuda kõrgkooli ning soovid ajapikendust, siis pead pärast sisse saamist meile ajapikenduse taotluse esitama. Selle esitamise tähtajad on:

  • Eesti kõrgkooli puhul (v. a arsti, õenduse ning Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve erialad) on taotluse esitamise tähtaeg keskhariduse omandamise aasta 15. september. Taotluses pead valima aasta, millal soovid ajateenistusse asuda. Pead arvestama, et ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (võid valida ka kõrgkooli astumise aasta – nii saad ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saad 23-aastaseks.
  • Välisriigi kõrgkooli puhul tuleb taotlus esitada keskhariduse omandamise aastal 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.
  • Arsti või õenduse erialal või Sisekaitseakadeemias politsei, piirivalve või pääste kõrgharidusõppes, võid ajapikendust taotleda 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Väliõpingute puhul lisa taotlusele kõrgkooli tõend immatrikuleerimise ja õpingute kestuse kohta. Põhjalikult saad õpingutega seotud ajapikenduste kohta lugeda kõrgharidusõpingute alamlehelt.

Kui Sul kõrgkooli astumine ebaõnnestub, siis pead minema ajateenistusse järgmise aasta jaanuaris või juulis.

Sügisel asutakse ajateenistusse 18-20. oktoobrini, kuid sellesse kutsesse saame üldjuhul paigutada vaid need kutsealused, kes on kõrgkooli sisse saanud ja võtavad kohe akadeemilise puhkuse ajateenistuse läbimiseks.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kaitseressursside Ametiga saad ühendust võtta näiteks kaitseväeteenistuse veebi kaudu, kus saad valida enesele sobiva arstliku komisjoni koha ja aja. Kui kaitseväeteenistuse veebi kasutamine mingil põhjusel Sulle ei sobi, siis võta meiega ühendust messenger’i kaudu m.me/kaitseressurssideamet, leia meid Facebook’ist www.facebook.com/kaitseressurssideamet või kirjuta info@kra.ee või helista 800 2525 (tasuta infoliin).

Viimati uuendatud: 26/08/2021

X
Tulevane ajateenija, anna endast märku – kas oled vaktsineeritud või millal plaanid seda teha! Kui said kutse või soovid omal algatusel oktoobris ajateenistusse astuda, siis palun vaktsineeri end hiljemalt 26. septembriks. Kui sa vajad abi või sul on muid küsimusi, siis kirjuta julgelt meie Facebooki sõnumitesse või info@kra.ee. Kaitseväe kindel seisukoht on, et ajateenistusse võetakse ainult vaktsineeritud kutsealused.