Pärast kooli ajateenistusse

Pärast kooli ajateenistusse

Parim aeg ajateenistuseks on kohe pärast kooli, siis kui gümnaasiumi või kutsekeskhariduse tunnistus käes. Selleks tasub Kaitseressursside Ametiga ühendust võtta juba lõpuaasta teisel trimestril. Vabatahtlikult saavad ajateenistusse asuda ka naised. Kui teenistus on varakult läbitud, siis on hiljem lihtsam oma teiste eluplaanidega edasi minna, olgu selleks siis kas õpingud, töö või oma pere ja kodu loomine.

Ajateenistusse asutakse kolmel korral aastas, kuid enne on vaja läbida arstlik komisjon, kus hinnatakse Sinu tervise sobivust ajateenistuseks. Mida suve poole, seda vähem on Sul võimalik teenistuskoha valikul ise kaasa rääkida, sest väeosad täituvad kiiresti. Väeosadega saad ülevaatlikult tutvuda sellel alamlehel ja veelgi põhjalikumalt kaitseväe lehel. Kaitseväe üksustega soovitame juba enne arstliku komisjoni tulekut tutvust teha, sest siis oskad komisjonis öelda, kus soovid teenistusse asuda. Võimalusel Su sooviga arvestatakse.

Klassiga ajateenistusse

Sul on võimalus liituda projektiga „Klassiga ajateenistusse“. Projektiga liitudes saavad klassikaaslased võimalusel valida omale sobiva teenistuse aja ja koha ning läbida (vähemalt) sõduribaaskursuse üheskoos. Projektiga on oodatud liituma ka neiud. Klass võib jaguneda erinevate kaitseväe üksuste vahel.

Keskkooli lõpuklasse võetakse 11-kuulisesse (juuli) kutsesse. Kutsekoolide klassidele võimaldatakse teenida ka 8-kuulises (oktoober) teenistuses. Tingimuseks on erialane ja spetsialisti taust (nt kokad, mehaanikuid jne).

Selleks tuleb edastada meile nimekiri, kus kajastuvad soovijate nimed ja isikukoodid ning soovitav üksus. Nimekirja võib meile edastada riigikaitseõpetaja või klassi endi hulgast valitud vastutaja. Projekti tähtaeg on 31.12.2022. 

Nimekiri tuleb saata e-posti aadressil ingrid.sats@kra.ee Kui andmed on ametini jõudnud ja nimekirjas asuvad noored ei ole ise kaitseväeteenistuse veebis endale juba arstliku komisjoni aega valinud ja neil pole kehtivat arstliku komisjoni kutset, siis saadab Kaitseressursside Amet kõikidele kutsed arstlikku komisjoni.

Sõpradega ajateenistusse

Kui sul ei ole klassivendi, kellega koos teenistusse minna, kuid sul on mitmeid sõpru, kes peaks minema varsti teenistusse, saad tulla ka koos sõpradega. Selleks pead leidma lisaks endale 4 sõpra, saatma meile nimekirja nimede, isikukoodide ning ajateenistuse aja ja koha eelistusega. Projektiga liitudes saavad sõbrad võimalusel valida omale sobiva teenistuse aja ja koha ning läbida (vähemalt) sõduribaaskursuse üheskoos. Projektiga on oodatud liituma ka neiud.

Sõpradega on võimalik asuda ajateenistusse kõigi kolme kutsumise käigus, kuid see sõltub sõprade taustast. Aeg kujuneb sellest, milline on sõprade haridustase ja kas olemas on juhiload.

Nimekiri tuleb hiljemalt 31.03.2023 saata e-posti aadressil ingrid.sats@kra.ee. Kui andmed on ametini jõudnud ja nimekirjas asuvad noored ei ole ise kaitseväeteenistuse veebis endale juba arstliku komisjoni aega valinud ja neil pole kehtivat arstliku komisjoni kutset, siis saadab Kaitseressursside Amet kõikidele kutsed arstlikku komisjoni.

Kõrgharidusõpingud

Kui tahad enne teenistusse asumist astuda kõrgkooli ning soovid ajapikendust, siis pead pärast sisse saamist meile ajapikenduse taotluse esitama. Selle esitamise tähtajad on:

  • Eesti kõrgkooli puhul (v. a arsti, õenduse ning Sisekaitseakadeemia politsei ja piirivalve erialad) on taotluse esitamise tähtaeg keskhariduse omandamise aasta 15. september. Taotluses pead valima aasta, millal soovid ajateenistusse asuda. Pead arvestama, et ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates (võid valida ka kõrgkooli astumise aasta – nii saad ajateenistuskohustuse täita õpinguid katkestamata, enne õpingute alustamist), kuid hiljemalt pärast selle aasta 1. juulit, mil saad 23-aastaseks.
  • Välisriigi kõrgkooli puhul tuleb taotlus esitada keskhariduse omandamise aastal 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.
  • Arsti või õenduse erialal või Sisekaitseakadeemias politsei, piirivalve või pääste kõrgharidusõppes, võid ajapikendust taotleda 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Väliõpingute puhul lisa taotlusele kõrgkooli tõend immatrikuleerimise ja õpingute kestuse kohta. Põhjalikult saad õpingutega seotud ajapikenduste kohta lugeda kõrgharidusõpingute alamlehelt.

Kui Sul kõrgkooli astumine ebaõnnestub, siis pead minema ajateenistusse järgmise aasta jaanuaris või juulis.

Sügisel asutakse ajateenistusse oktoobris, kuid sellesse kutsesse saame üldjuhul paigutada vaid need kutsealused, kes on kõrgkooli sisse saanud ja võtavad kohe akadeemilise puhkuse ajateenistuse läbimiseks.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kaitseressursside Ametiga saad ühendust võtta näiteks kaitseväeteenistuse veebi kaudu, kus saad valida enesele sobiva arstliku komisjoni koha ja aja. Kui kaitseväeteenistuse veebi kasutamine mingil põhjusel Sulle ei sobi, siis võta meiega ühendust info@kra.ee või helista 800 2525 (tasuta infoliin).

Viimati uuendatud: 16/01/2023

X