Pärast kooli ajateenistusse

Pärast kooli ajateenistusse

Parim aeg ajateenistuseks on kohe pärast kooli, siis kui gümnaasiumi või kutsekeskhariduse tunnistus käes. Selleks tasub Kaitseressursside Ametiga ühendust võtta juba lõpuaasta teisel trimestril. Vabatahtlikult saavad ajateenistusse asuda ka naised. Kui teenistus on varakult läbitud, siis on hiljem lihtsam oma teiste eluplaanidega edasi minna, olgu selleks siis kas õpingud, töö või oma pere ja kodu loomine.

Ajateenistusse asutakse kolmel korral aastas ja enne teenistusse asumist hindavad Kaitseressursside Ameti arstid Sinu tervise sobivust ajateenistuseks. Mida suve poole, seda vähem on Sul võimalik teenistuskoha määramisele ise kaasa rääkida, sest populaarsemad väeosad täituvad kiiresti. Väeosadega saad ülevaatlikult tutvuda sellel alamlehel ja veelgi põhjalikumalt kaitseväe lehel. Kaitseväe üksustega soovitame juba enne terviseseisundi hindamisele tulekut tutvust teha, sest küsime kohe pärast hindamist kuhu sooviksid teenistusse asuda. Võimalusel Su sooviga arvestatakse.

Klassiga ajateenistusse

Sul on võimalus liituda projektiga „Klassiga ajateenistusse“. Projektiga liitudes saavad klassikaaslased võimalusel valida omale sobiva teenistuse aja ja koha ning läbida (vähemalt) sõduribaaskursuse üheskoos. Projektiga on oodatud liituma ka neiud. Klass võib jaguneda erinevate kaitseväe üksuste vahel.

Keskkooli lõpuklasse võetakse 11-kuulisesse (juuli) kutsesse. Kutsekoolide klassidele võimaldatakse teenida ka 8-kuulises (oktoober) teenistuses. Tingimuseks on erialane ja spetsialisti taust (nt kokad, mehaanikuid jne).

Selleks tuleb edastada meile nimekiri, kus kajastuvad soovijate nimed ja isikukoodid ning soovitav üksus. Nimekirja võib meile edastada riigikaitseõpetaja või klassi endi hulgast valitud vastutaja. Projekti tähtaeg 2024. aastal lõpetavatele klassidele on 31.12.2023.

Nimekiri tuleb saata e-posti aadressil ingrid.sats@kra.ee. Kohe võib ka valida endale sobiva aja terviseseisundi hindamiseks kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. Kes aega valinud ei ole, neile saadab Kaitseressursside Amet kutse terviseseisundi hindamisele.

Sõpradega ajateenistusse

Kui sul ei ole klassivendi, kellega koos teenistusse minna, kuid sul on mitmeid sõpru, kes peaks minema varsti teenistusse, saad tulla ka koos sõpradega. Selleks pead leidma lisaks endale 4 sõpra, saatma meile nimekirja nimede, isikukoodide ning ajateenistuse aja ja koha eelistusega. Projektiga liitudes saavad sõbrad võimalusel valida omale sobiva teenistuse aja ja koha ning läbida (vähemalt) sõduribaaskursuse üheskoos. Projektiga on oodatud liituma ka neiud.

Sõpradega on võimalik asuda ajateenistusse kõigi kolme kutsumise käigus, kuid see sõltub sõprade taustast. Aeg kujuneb sellest, milline on sõprade haridustase ja kas olemas on juhiload.

Nimekiri tuleb hiljemalt 31.03.2024 saata e-posti aadressil ingrid.sats@kra.ee. Kohe võib ka valida endale sobiva aja terviseseisundi hindamiseks kaitseväeteenistuse veebis kaitsevaeteenistus.ee. Kes aega valinud ei ole, neile saadab Kaitseressursside Amet kutse terviseseisundi hindamisele.

Kõrgharidusõpingud

Kui tahad enne teenistusse asumist astuda kõrgkooli ning soovid ajapikendust, siis pead pärast sisse saamist meile ajapikenduse taotluse esitama. Põhjalikult saad õpingutega seotud ajapikenduste kohta lugeda kõrgharidusõpingute alamlehelt.

Kui Sul kõrgkooli astumine ebaõnnestub, siis pead minema ajateenistusse järgmise aasta jaanuaris või juulis, mistõttu on riskide maandamiseks alati mõistlik ajateenistuses ära käia kohe peale gümnaasiumi lõppu omal algatusel nagu üle poole kõigist ajateenistusse asunud kutsealustest seda teeb!

Kui sa siiski soovid saada kõrgharidusõpinguteks ajapikendust, siis tuleb kinni pidada taotluse
esitamise tähtaegadest. Taotluse esitamise tähtajad on:

• Eesti kõrgkooli puhul on taotluse esitamise tähtaeg keskhariduse omandamise aasta 15. september. Taotlust esitades pead arvestama, et ajateenistusse tuleb asuda kolme aasta jooksul õppeasutusse vastuvõtmisest arvates.
• Välisriigi kõrgkooli puhul tuleb taotlus esitada keskhariduse omandamise aastal 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates. Taotlusele tuleb lisada kooli tõend immatrikuleerimise ja õppe nominaalaja kohta.
• Kui asud kõrgharidust omandama arsti või õenduse erialal või Sisekaitseakadeemias politsei, piirivalve või pääste erialal, tuleb ajapikendust taotleda 30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates.

Ajapikendust kõrghariduse õpinguteks saab maksimaalselt kuni selle aasta 1. juulini, mil kutsealune saab 23-aastaseks. Õpingute katkestamisel või lõpetamisel ajapikendus lõppeb.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kaitseressursside Ametiga saad ühendust võtta näiteks kaitseväeteenistuse veebi kaudu, kus saad valida enesele sobiva arstliku komisjoni koha ja aja. Kui kaitseväeteenistuse veebi kasutamine mingil põhjusel Sulle ei sobi, siis võta meiega ühendust info@kra.ee või helista 800 2525 (tasuta infoliin).

Viimati uuendatud: 23/10/2023