11-kuuline ajateenistus algusega jaanuaris

Sõduri baaskursus (SBK)

10 õppenädalat

Esimeste nädalatega omandab ajateenija sõduri põhioskused nagu madalroomamine, kaeviku kaevamine, relva puhastamine, marssimine, katelokis toidu valmistamine, üksikvõitleja jalaväetaktika, käemärgid, side jne. SBK lõpus on ajateenijate füüsiline vorm võrreldes varasemaga tublisti paranenud.

Nooremallohvitseride baaskursus (NABK)

6 õppenädalat

Erialakursus (NAEK)

4 õppenädalat

Mootorsõidukijuhtide kursus

Nooremallohvitseride praktika

Viies läbi juulis ajateenistust alustavate ajateenijate väljaõpet

Autojuhtide praktika

Toetades juulis ajateenistust alustavate ajateenijate väljaõpet

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

11- kuuline ajateenistus algusega juulis

Sõduri baaskursus (SBK)

10 õppenädalat

Esimeste nädalatega omandab ajateenija sõduri põhioskused nagu madalroomamine, kaeviku kaevamine, relva puhastamine, marssimine, katelokis toidu valmistamine, üksikvõitleja jalaväetaktika, käemärgid, side jne. SBK lõpus on ajateenijate füüsiline vorm võrreldes varasemaga tublisti paranenud.

Nooremallohvitseride baaskursus (NABK)

6 õppenädalat

Erialakursus (NAEK)

4 õppenädalat

Mootorsõidukijuhtide kursus

Reservrühmaülema baaskursus ajateenijatele (RRÜBKA)

Relvaliikide erialakursus

Allüksuse kursus (AÜK)

Juuli

August

September

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

8-kuuline ajateenistus algusega oktoobris

Sõduri baaskursus (SBK)

10 õppenädalat

Esimeste nädalatega omandab ajateenija sõduri põhioskused nagu madalroomamine, kaeviku kaevamine, relva puhastamine, marssimine, katelokis toidu valmistamine, üksikvõitleja jalaväetaktika, käemärgid, side jne. SBK lõpus on ajateenijate füüsiline vorm võrreldes varasemaga tublisti paranenud.

Erialakursus (EK)

Ajateenija omandab ühe paljudest kaitseväe poolt pakutavatest erialadest. Erialaõppega kaasneb erialarelvade õpe. Mereväelased omandavad selles faasis esmaseid mereväelisi teadmisi, kasutatakse mereväe aluseid ja päästepaate.

Allüksuse kursus (AÜK)

Kursuse eesmärk on anda ajateenijatele koostegutsemise oskused erinevates lahinguliikides ja jao, rühma ning kompanii koosseisus. Metsalaagrites õpitakse jao liikumist, linnalahingut, rünnakut jne. Osaletakse suurõppus(t)el.

Oktoober

November

Detsember

Jaanuar

Veebruar

Märts

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

August

September

Viimati uuendatud: 18/07/2016