Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

Struktuuriüksus 2021. aasta Kokku
5. nädal (1.-7.02) 29. nädal (19.-25.07) 42. nädal (18.-24.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 146 10 919 19 559 10 1663
2. jalaväebrigaad 61 5 366 19 404 5 860
Erioperatsioonide väejuhatus 11 2 19 32
Küberväejuhatus 48 2 161 2 67 3 283
Luurekeskus 20 2 22
Merevägi 40 2 40 2 84
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 4 150 6 80 4 274
Kokku 465 28 1807 62 1129 22 3513
Allikas: kaitseministri 25.09.2019 määrus nr 16

 

Struktuuriüksus 2022. aasta Kokku
5. nädal (31.01-6.02) 29. nädal (18.07-24.07) 42. nädal (17.10-23.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 146 10 969 19 531 10 1685
2. jalaväebrigaad 56 5 394 19 465 5 944
Luurekeskus 20 2 22
Merevägi 40 2 40 2 84
Küberväejuhatus 48 2 161 2 65 3 281
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 4 150 6 75 4 269
Eriopertsioonide väejuhatus 11 2 19 32
Kokku 460 28 1885 62 1155 22 3612
Allikas: kaitseministri 24.10.2020 määrus nr 16

Viimati uuendatud: 19/04/2021