Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

 
Struktuuriüksus 2020. aasta Kokku
5. nädal (27.01-2.02) 29. nädal (13.07-19.07) 42. nädal (12.10-18.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 146 10 1058 19 554 10 1797
2. jalaväebrigaad 40 5 479 19 399 5 947
Luurekeskus 16 2 18
Merevägi 25 2 25 2 54
Küberväejuhatus 26 2 109 2 103 3 245
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 4 150 6 60 4 254
Kokku 407 28 1977 60 1116 22 3610
Allikas: kaitseministri 15.10.2018 määrus nr 17

 

Struktuuriüksus 2021. aasta Kokku
5. nädal (1.-7.02) 29. nädal (19.-25.07) 42. nädal (18.-24.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad 146 10 1018 19 533 10 1736
2. jalaväebrigaad 40 5 462 19 473 5 1004
Erioperatsioonide väejuhatus 11 2 19 32
Küberväejuhatus 26 2 109 2 103 3 245
Luurekeskus 20 2 22
Merevägi 25 2 25 2 54
Sõjaväepolitsei 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatus 30 4 137 6 43 4 224
Kokku 407 28 1922 62 1171 22 3612
Allikas: kaitseministri 25.09.2019 määrus nr 16

Viimati uuendatud: 03/01/2020