Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

Struktuuriüksus 2017. aasta Kokku
1. nädal (2.-8.01) 27. nädal (3.-9.07) 40. nädal (2.-8.10)
Kutsealused Naised Kutsealused Naised Kutsealused Naised
1. jalaväebrigaad
Pioneeripataljon (Tapa) 12 3 143 4 101 1 264
Viru jalaväepataljon (Jõhvi) 41 0 260 0 177 0 478
Kalevi jalaväepataljon (Paldiski) 8 0 58 0 40 0 106
Suurtükiväepataljon (Tapa) 10 3 83 2 77 2 177
Õhutõrjepataljon (Tapa) 10 3 80 4 91 2 190
Tagalapataljon, koos luure ja side- ja staabikomapniiga 46 0 261 0 85 0 392
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljon (Võru) 30 0 391 6 375 0 802
Luurekeskus
Luurekeskus (Tallinn) 0 0 16 0 0 0 16
Merevägi
Laevastik (Tallinn) 25 0 25 0 0 0 50
Staabi- ja sidepataljon
Staabi- ja sidepataljon (Tallinn) 18 0 145 0 72 0 235
Sõjaväepolitsei
Vahipataljon (Tallinn) 140 0 140 0 0 0 280
Toetuse väejuhatus
Logistikapataljon (Ämari) 30 0 130 0 80 0 240
Kokku 370 9 1732 16 1098 5 3230
 
Allikas: kaitseministri 9.10.2015 määrus nr 26
 
 
Struktuuriüksus 2018. aasta Kokku
1. nädal (1.-7.01) 27. nädal (2.-8.07) 40. nädal (1.-7.10)
Kutse-alused Naised Kutse-alused Naised Kutse-alused Naised
1. jalaväebrigaad, sh pioneeripataljon, Viru jalaväepataljon, Kalevi jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, tagalapataljon, luurekompanii, tankitõrjekompanii, staabi- ja sidekompanii 123 10 1006 20 606 10 1775
2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon 30 5 322 20 332 5 714
Luurekeskus 16 * 16
Mereväe laevastik 25 2 25 2 54
Staabi- ja sidepataljon 18 2 122 2 55 3 202
Sõjaväepolitsei vahipataljon 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatuse logistikapataljon 30 2 130 6 80 4 252
Kokku 366 26 1761 60 1073 22 3308
* Luurekeskuse teistsugustest valikupõhimõtetest tingituna ei ole naiste arvu määruses piiratud
 
Allikas: kaitseministri 18.10.2016 määrus nr 22

Viimati uuendatud: 03/01/2017