Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

Struktuuriüksus 2022. aasta Kokku
5. nädal (31.01-6.02) 29. nädal (18.07-24.07) 42. nädal (17.10-23.10)
Kutsealused Kutsealused Kutsealused
1. jalaväebrigaad 160 1023 549 1732
2. jalaväebrigaad 56 361 399 816
Luurekeskus 20 20
Merevägi 40 40 80
Küberväejuhatus 48 161 65 274
Sõjaväepolitsei 140 140 280
Toetuse väejuhatus 30 158 80 268
Eriopertsioonide väejuhatus 11 19 30
Kokku 474 1914 1112 3500
Allikas: kaitseministri 24.10.2020 määrus nr 16
 
Struktuuriüksus 2023. aasta Kokku
5. nädal (30.01-5.02) 29. nädal (17.-23.07) 42. nädal (16.-22.10)
Kutsealused Kutsealused Kutsealused
1. jalaväebrigaad 200 1056 565 1821
2. jalaväebrigaad 63 349 379 791
Erioperatsioonide väejuhatus 30 30
Küberväejuhatus 61 179 100 340
Merevägi 123 115 238
Sõjaväepolitsei 150 150 300
Toetuse väejuhatus 30 160 90 280
Kokku 637 2029 1134 3800
Allikas: kaitseministri 14.10.2021 määrus nr 13

 

Viimati uuendatud: 04/01/2022

X