Väeosadesse määramisest

Väeosadesse määramisest

Kaitseressursside Amet kutsub ajateenistusse kolm korda aastas. Väeosa ja ajateenistusse asumise aja määramise aluseks on kaitseministri kehtestatud plaan, kus on kirjas millisesse väeossa, millal ja kui palju noori peab teenistusse asuma.

Ajateenistusse kutsumise otsuse saab kutsealune vähemalt aasta enne ajateenistusse asumise aega, v.a juhul, kui lõppenud on ajapikendus või ta on varem ajateenistusse ilmumata jätnud. Sellisel juhul teatatakse teenistusse asumise aeg vähemalt 30 päeva ette. Mõlemal juhul on võimalik ajateenistusse asuda ka lühema etteteatamisajaga, kui kutsealune seda ise soovib. Selleks tuleb teha Kaitseressursside Ametile taotlus.

Kaitseressursside Amet toimetab kutsealused määratud päeval kogunemiskohast ajateenistuskohta ning samal päeval algab ajateenistus.

Vaata tabelist millisesse väeossa, millal ja kui palju noori ajateenistusse kutsutakse.

 
Struktuuriüksus 2018. aasta Kokku
1. nädal (1.-7.01) 27. nädal (2.-8.07) 40. nädal (1.-7.10)
Kutse-alused Naised Kutse-alused Naised Kutse-alused Naised
1. jalaväebrigaad, sh pioneeripataljon, Viru jalaväepataljon, Kalevi jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, tagalapataljon, luurekompanii, tankitõrjekompanii, staabi- ja sidekompanii 123 10 1006 20 606 10 1775
2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljon 30 5 322 20 332 5 714
Luurekeskus 16 * 16
Mereväe laevastik 25 2 25 2 54
Staabi- ja sidepataljon 18 2 122 2 55 3 202
Sõjaväepolitsei vahipataljon 140 5 140 10 295
Toetuse väejuhatuse logistikapataljon 30 2 130 6 80 4 252
Kokku 366 26 1761 60 1073 22 3308
* Luurekeskuse teistsugustest valikupõhimõtetest tingituna ei ole naiste arvu määruses piiratud
Allikas: kaitseministri 18.10.2016 määrus nr 22
 
 
2019. aasta (kutsealused)  
1. nädal (31.12-6.01) 27. nädal (1.-7.07) 40. nädal (30.09-6.10) Kokku
1. jalaväebrigaad
1. jalaväebrigaad Tapal 40 250 100 390
Viru jalaväepataljon 10 100 90 200
Kalevi jalaväepataljon 5 40 25 70
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljon 10 100 150 260
Mereväe laevastik
laevastik 10 0 0 10
Staabi- ja sidepataljon 10 70 40 120
Sõjaväepolitsei
vahipataljon 60 60 0 120
Toetuse väejuhatus
logistikapataljon 10 50 20 80
Kokku 155 670 425 1250
Allikas: kaitseministri 9.10.2015 määrus nr 24
 
 
2020. aasta (kutsealuste osaline jagunemine)
1. nädal (30.12-5.01) 27. nädal (29.06-5.07) 40. nädal (28.09-4.10) Kokku
1. jalaväebrigaad 100 900 600 1600
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljon 30 300 400 730
Mereväe laevastik
laevastik 25 25 0 50
Staabi- ja sidepataljon 10 100 50 160
Sõjaväepolitsei
vahipataljon 140 140 0 280
Toetuse väejuhatus
logistikapataljon 30 130 80 240
Kokku 335 1595 1130 3060
Allikas: kaitseministri 18.10.2016 määrus nr 22

Viimati uuendatud: 16/04/2018