Ajateenistuse jätkamine

Ajateenistuse jätkamine

Ajateenistust saab jätkata kuni 27-aastane mees või naine. Ajateenistuse jätkamise otsustab Kaitseressursside Amet ajateenistuskoha ülema nõusolekul. Ajateenistuse jätkamist võimaldatakse üks kord.

Enne ajateenistustähtaja lõppemist ajateenistusest vabastatud reservis olev isik võib jätkata ajateenistust, kui ajateenistusest vabastamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud. Selleks tuleb esitada Kaitseressursside Ametile kirjalik taotlus kaitseväeteenistuse veebis.

Kui reservis olev isik oli ajateenistusest vabastatud tervislikel põhjustel, hindavad Kaitseressursside Ameti arstid enne jätkamise otsustamist reservis oleva isiku tervist. Ajateenistuse jätkamiseks peab terviseseseisund vastama kaitseväeteenistuskohustuslase tervisenõuetele. Muul põhjusel ajateenistuseset ennetähtaegselt vabastamise aluste puudumist kontrollib Kaitseressursside Amet vajadusel.

Ajateenistusest enne 90 päeva möödumist loobunud kaitseväekohustuseta naissoost isik võib samuti taotleda ajateenistuse jätkamist. Koos ajateenistuse jätkamisega tuleb võtta kaitseväekohustus ja seejärel enam ajateenistusest loobuda ei saa.

Viimati uuendatud: 18/05/2023